Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Uw vragen:

Wat houdt een ruimtelijke onderbouwing in?
Wat dient er aangetoond te worden?
Welke ruimtelijke- en milieukundige aspecten zijn relevant?
Wat wordt verstaan onder financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid?
Hoe verloopt de procedure (en termijnen)?
Wat kost het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing?
Kubiek is deskundig in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.
Wilt u meer weten over een ruimtelijke onderbouwing?Wat houdt een ruimtelijke onderbouwing in?
Wanneer het door u gewenste gebruik van uw perceel of uw bouwplan niet past in de regels van het bestemmingsplan, maar de gemeente wel wil meewerken, is het mogelijk om via een aparte ruimtelijke procedure alsnog uw plan geregeld te krijgen. De gemeente heeft de mogelijkheid om met een uitgebreide omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Medewerking kan alleen worden verleend als uw plan niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Om te kunnen aantonen dat uw plan hieraan voldoet, is het opstellen van een zogeheten ruimtelijke onderbouwing nodig. Hierin wordt beschreven dat uw initiatief past in het geldende beleid en dat dit geen (grote) gevolgen heeft voor de omgeving. 


Wat dient er aangetoond te worden?
In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond wat de gevolgen voor de omgeving zijn. Een goede ruimtelijke onderbouwing bevat naast de beschrijving van uw initiatief een beschrijving van het relevante beleid en de relevante ruimtelijke- en milieukundige aspecten. De omvang van de milieuonderzoeken en van de uiteindelijke ruimtelijke onderbouwing hangen sterk af van de aard en omvang van uw initiatief. 

De bilt panoramaWelke ruimtelijke- en milieukundige aspecten zijn relevant?
Een ruimtelijke onderbouwing vermeldt de uitvoeringsaspecten archeologie en cultuurhistorie, hinder bedrijvigheid, flora en fauna, waterhuishouding, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluid. Kubiek kan alle deskundigheid die nodig is leveren met daarbij een efficiënte coördinatie. In sommige gevallen kan het zijn dat voor er één of meerdere omgevingsaspecten een ontheffing nodig is. Meer betreffende ontheffingsmogelijkheden kunt u hier vinden. 

Wat wordt verstaan onder financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid?
In de ruimtelijke onderbouwing wordt de wenselijkheid en uitvoerbaarheid aangetoond. Hiervoor wordt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. Is er een anterieure overeenkomst tussen gemeente en aanvrager gesloten waarmee is vastgelegd dat het risico op planschade voor de aanvrager is? Hoe verloopt het communicatietraject met de omliggende bewoners en bedrijven? Op welke wijze hebben mensen de kans gekregen om te reageren op het plan? Voor elk plan is dit maatwerk.

Hoe verloopt de procedure (en termijnen)?
Met de zogeheten uitgebreide omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1a onder 3 Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan om uw voornemen alsnog planologisch te regelen. Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing is een verplicht onderdeel van deze procedure. 

De aanvrager zal de ruimtelijke onderbouwing in concept opstellen en voor een toets voorleggen aan de gemeente. De gemeente zal de ruimtelijke onderbouwing zelf toetsen en indien nodig ook afstemmen met andere overheden (bijvoorbeeld de Milieudienst of het Waterschap). Dit heet het bestuurlijk overleg. Vervolgens kan de ruimtelijke onderbouwing worden afgerond en worden gepubliceerd. De termijnen die nodig zijn hebben wij voor u in een overzicht gezet.

Wat kost het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing?
De kosten voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing variëren sterk en zijn afhankelijk van de omvang van het plan en de impact voor de omgeving. Door de sterk wisselende context per locatie is een standaard prijsindicatie niet te geven. Een ruimtelijke onderbouwing is altijd maatwerk. Op basis van onze ervaring in diverse projecten kunnen wij wel de onderstaande indicatie geven.

Voor een Ruimtelijke Onderbouwing ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) gelden de volgende indicatieve tarieven:

  eenvoudig gemiddeld complex
Ruimtelijke onderbouwing
exclusief onderzoeken 
€ 1.000,00 - € 2.000,00 € 2000,00 - € 3000,00  > € 3000,00


De bovenstaande tarieven gelden voor onze advieskosten exclusief BTW. Voor een procedure moet u daarnaast nog rekening houden met legeskosten van de gemeente en eventueel vereist onderzoek naar omgevingsaspecten zoals: archeologie, bodem, flora- en fauna en geluid. De exacte kosten voor de ruimtelijke onderbouwing van uw plan geven wij u graag. Belt u ons gerust of stuur een bericht via de website.

Kubiek is deskundig in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.
Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende ruimtelijke onderbouwingen. Wij zien vooral een meerwaarde in de centrale coördinatie van alle noodzakelijke onderzoeken. De aanvrager hoeft niet bij verschillende specialisten onderzoeken uit te zetten en met onze ervaring kunnen wij sturen op een efficiënte aanpak en besparing van kosten. 

Wilt u meer weten over een ruimtelijke onderbouwing?
Neemt u dan contact met onze adviseurs. Zij hebben ruime ervaring met het opstellen van dergelijke onderbouwingen.

 


Naar Omgevingsvergunningen


Neem contact op met één van onze adviseurs!

Laatste berichten

Laatste tweets


@KubiekRuimte groeit stevig door en zoekt daarom een ervaren adviseur ruimtelijke ordening. Ben jij of ken jij iema… https://t.co/tQiGNhHoFa

Hoera! Kubiek bestaat 5 jaar. Bekijk ons mooi vormgegeven Jubileumboek. https://t.co/qXwJNuyums https://t.co/p31g0lYKHz
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01