telephoneemaillinkedin

kubiek-beeldmerk Het Omgevingsplan

Per 1 januari 2023 gaat naar alle waarschijnlijkheid de omgevingswet van kracht. Dit betekent dat gemeentes één omgevingsplan hebben in plaats van de verschillende bestemmingplannen en beheersverordeningen. De regels uit het omgevingsplan gelden voor iedereen. Er worden dan ook geen bestemmingsplannen meer opgesteld. Per 1 januari 2023 gaat de procedure voor de aanpassing van een plan volgens een wijziging omgevingsplan.

Wat verandert er met deze ontwikkeling?

  • Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.
  • Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte. Het beperkt zich niet alleen tot de planologische aspecten, maar bevat regels over de hele fysieke leefomgeving.
  • De regels aangaande de fysieke leefomgeving die nu in verschillende gemeentelijke verordeningen staan (bijvoorbeeld regels voor kappen, voor monumenten), vallen straks allemaal onder het omgevingsplan.
  • ‘Decentraal, tenzij’, is een uitgangspunt van de Omgevingswet. Sommige rijksregels (zoals regels voor geluid, horeca, etc.) zullen op lokaal niveau geregeld worden.
  • De gemeente hoeft niet meer aannemelijk te maken dat een toegedeelde functie er ook zal komen.
  • Het bestemmingsplan moet elke 10 jaar geactualiseerd worden. Bij het omgevingsplan vervalt deze plicht.
  • Bestaande situaties zullen bij wijziging van het omgevingsplan niet meer standaard vallen onder eerbiedigend overgangsrecht. Het overgangsrecht kan onder het omgevingsplan meer worden afgestemd op wat gewenst is.
  • Het omgevingsplan moet voldoen aan nieuwe digitale standaarden.

Wat doet Kubiek?

Een omgevingsplan kan nu nog niet vastgesteld worden. Wat nu al wel kan is vooruitdenken en aan de slag gaan met voorbereidingen op het Omgevingsplan. Hierbij kan gedacht worden aan het actualiseren, harmoniseren en (indien nodig) digitaliseren volgens de standaarden van de bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen en andere gemeentelijke regels uit verordeningen. Kubiek Ruimtelijke Plannen helpt u graag met de voorbereidingen voor het Omgevingsplan. Afstemming met de desbetreffende gemeente is hierbij van belang. Aangezien de inwerkingtreding van de wet nabij komt wordt er in afstemming met de gemeente soms al begonnen aan het opstellen van een wijziging omgevingsplan. Een wijziging van een omgevingsplan bestaat net zoals een bestemmingsplan uit regels en een toelichting. Deze zijn gekoppeld aan zogenoemde werkingsgebieden. Wij kunnen deze regels en een toelichting voor u opstellen en u hierbij adviseren.

 


Windmolens
 

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01