Rex Den Heijer

Rex den Heijer

Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

In gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouw heeft Rex ruim 25 jaar ervaring. Bij zijn opdrachten verdiept hij zich in de politiek-bestuurlijke context, de actualiteiten in de markt, het krachtenveld van belanghebbenden, de planologisch-stedenbouwkundige situatie en de vernieuwing en innovatie die het vraagstuk nodig heeft. Hierbij zorgt Rex met zijn team voor het opstellen van de noodzakelijke documenten voor de ruimtelijk juridische procedure.

De vraag “Hoe bouw je aan vertrouwen” stelt hij keer op keer centraal in opgaven waar overheden, bewoners en bedrijven elkaar moeten vinden in de ontwikkeling van gebieden.