Mats Ottink Kubiek

Mats Ottink

Adviseur Ruimtelijke Ordening

Met zijn ruime ervaring in uiteenlopende projecten en planprocessen, zowel aan gemeentelijke als bureauzijde, schrikt Mats niet van een uitdagend vraagstuk. Door het samenbrengen en afwegen van alle belangen, komt Mats met de oplossing van uw project.

Als uw plan in eerste instantie niet door kan gaan, betekent dat voor Mats niet dat er geen ontwikkeling mogelijk is. Hij gaat altijd voor een succesvolle afronding van het project, ook al kan de oplossing soms uit onverwachte hoek komen. Dit geldt ook voor alle stikstofberekeningen, waarvan Mats de coördinator en het aanspreekpunt is binnen Kubiek.