Geert Oostra Kubiek

Geert Oostra

Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

“Haalbaar maken wat eerst niet haalbaar leek” daar gaat Geert voor bij elk vraagstuk. Daarbij zorgt hij ervoor dat niks moeilijker wordt dan dat het daadwerkelijk is. Zo komt hij tot een plan of oplossing waar zowel de gemeente als opdrachtgever mee verder kan.

Want met zijn gemeentelijke ervaring, weet hij de knelpunten én de oplossingen van gemeentes. Door te sturen op die juridische mogelijkheden die gemeentes hebben, krijgt hij vaak meer voor elkaar dan eerst gedacht werd.