DIrk IJzereef Kubiek

Dirk IJzereef

Adviseur Ruimtelijke Ordening

“Een goed proces leidt tot een goed resultaat” is waar Dirk van overtuigd is. Hij bekijkt vraagstukken daarom vanuit een praktisch oogpunt, richt het proces overzichtelijk in en komt tot een doeltreffend advies.

Door zijn ervaring aan beide kanten – als adviseur en ambtenaar – weet hij het speelveld tussen de gemeente en opdrachtgever zo in te vullen, dat alle belanghebbende blij zijn met het de uitkomst van een project. Hij doet dit door een balans te zoeken tussen wat de opdrachtgever wil en wat mogelijk is binnen de gemeentelijke kaders.