Corstian Hanse Kubiek

Corstian Hanse

Projectleider Ruimtelijke Ordening

Door zijn betrokken en open houding streeft Corstian altijd naar de beste uitkomst bij een ruimtelijk vraagstuk. Hij kent het politiek-bestuurlijk krachtenveld en zoekt binnen de kaders naar een doelgerichte en duurzame oplossing.

Ook voorziet hij u van juridisch advies. Heeft u bijvoorbeeld recht op een planschadevergoeding omdat uw grond minder waard is door een nieuw bestemmingsplan? Corstian weet exact welke punten u in uw aanvraag moet benoemen voor de beste uitkomst. Hij zorgt dat u het proces begrijpt en voorziet u van helder advies.