vrijdag, 08 januari 2021

Vuren - De Grienden

Voor een melkveehouder in Vuren schreef Kubiek een wijzigingsplan, waardoor het mogelijk werd om een aantal grienden om te zetten in grasland en een stuk agrarische grond in de directe omgeving juist een natuurfunctie te geven.

De melkveehouderij beschikt niet alleen over weilanden, maar ook over grienden en bossen. Een aantal van die grienden lagen tot voor kort vlak achter de boerderij. De eigenaar van de boerderij wilde de vegetatie op de drie percelen het liefst kappen, het terrein egaliseren en er gras zaaien, zodat hij de gronden zou kunnen gebruiken voor de weidegang. Hij was graag bereid om het verlies van dat stukje natuur te compenseren door elders op zijn land nieuwe natuur aan te leggen. Een perceel aan de rand van Heukelom leek daarvoor een geschikte plek, omdat de natuur daar mooi zouden aansluiten op het omliggende landschap.  

De gemeente West Betuwe stond positief tegenover de plannen, maar vroeg wel om een flora- en faunaonderzoek. Ook stelde de gemeente als voorwaarde dat het nieuwe stuk natuur minstens zo groot zou worden als de grienden die zouden verdwijnen.

De quickscan flora en fauna die de eigenaar van het melkveebedrijf al had laten maken voldeed niet aan de eisen van de gemeente. Om de wijziging toch mogelijk te maken schakelde de melkveehouder vervolgens Kubiek Ruimtelijke Plannen in. Diriël van Kubiek kwam naar Vuren om de situatie met eigen ogen te bekijken, samen met een medewerker van Ecoresult, een bureau waar Kubiek vaak mee samenwerkt. Ecoresult leverde een nieuwe quickscan aan.

Er werd ook goed nagedacht over de landschappelijke inpassing van het nieuw aan te leggen bosplantsoen. Kubiek overlegde hiervoor met de gemeente en de omgevingsdienst. Uiteindelijk werd vastgelegd dat de randbeplanting van het nieuwe natuurgebied zal bestaan uit knotwilgen. Daarbinnen zullen onder meer hazelaars, veldesdoorn, meidoorns, inlandse eiken en essen worden aangeplant. Ook komen er een aantal paden voor beheer en onderhoud, en wordt er waar mogelijk een doorkijkje naar Heukelum gerealiseerd. Inmiddels is de gemeente akkoord met het plan, vertelt de opdrachtgever desgevraagd. “In 2021 zal de nieuw te realiseren natuur worden aangelegd.”

Zo komt er aan de rand van Heukelom een mooi stuk natuur bij, ligt de boerderij er weer netjes bij en krijgen de koeien alle ruimte. “Wij wilden zelf natuurlijk ook geen kaalslag”, aldus de melkveehouder. “Het is mooi dat natuur en exploitatie op deze manier in evenwicht kunnen blijven.”

De opdrachtgever kijkt tevreden terug op de samenwerking met Kubiek. “Als ik in de toekomst opnieuw te maken krijg met een plan waarvoor een bestemmingswijziging nodig is, zou ik absoluut weer met Kubiek in zee gaan. Doordat het niet zo’n groot bureau is, zijn de lijnen kort. Ik vind het persoonlijk ook fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. Met Kubiek heb je een partij in huis die flexibel is en constructief meedenkt met de overheden. Als je op zo’n manier opereert, is er uiteindelijk veel mogelijk.”

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk