donderdag, 01 april 2021

Hoogblokland - Minkeloos 3-5

Op een donk bij Hoogblokland was jarenlang veehouderij gevestigd. Kubiek stelde een stedenbouwkundig plan op voor herinrichting van het perceel en schreef tegelijktijdig een nieuw bestemmingsplan. Dat leverde een plan op voor nieuwe woningen die prachtig in het omliggende landschap passen.

 Het draaide allemaal om een voormalige veehouderij, gelegen op een zogenoemde donk – een zandheuvel in het veenlandschap. De boerderij was al langere tijd niet meer in bedrijf, maar op het terrein stonden nog wel twee bedrijfswoningen en een aantal oude stallen en schuren, die samen een wat rommelig geheel vormden. Eén van de twee woningen was enige jaren geleden al gesplitst. De tweede woning zou ook gerenoveerd en gesplitst kunnen worden, maar een andere mogelijkheid was om het pand te slopen en te vervangen door een nieuwe vrijstaande woning. Daarnaast was er op het zuidelijk deel van het perceel ruimte voor één nieuw te bouwen woning, in ruil voor de sloop van oude bijgebouwen en stallen.

Kubiek Ruimtelijke Plannen werd gevraagd om het beeldkwaliteitsplan op te stellen. Zowel de gemeente Giessenlanden (waar Hoogblokland destijds onder viel) als de kwaliteitscommissie werden overtuigd door de kwaliteit van het plan. In het beeldkwaliteitsplan werd onder meer aangegeven hoe de nieuwe bebouwing op de donk gesitueerd zou kunnen worden. Verder werden suggesties gedaan voor verdere inrichting van de kavels, de vormgeving van de gebouwen en de te gebruiken materialen. Daarbij werd ook gekeken naar andere woningen in de buurt, om ervoor te zorgen dat de nieuwe bebouwing goed zou aansluiten op de omgeving.

Kubiek-foto 
Een greep uit de afbeeldingen uit het beeldkwaliteitsplan die de karakteristieken van de omgeving tonen: een licht verhoogde weg met een kronkelig verloop, knotwilgen langs de sloten en veel enkelvoudige woningen met een sobere detaillering.

Het stedenbouwkundige werk ging in dit geval gelijk op met het opstellen van het bestemmingsplan. Dat beide procedures tegelijk werden doorlopen, leverde aanzienlijke tijdwinst op voor de opdrachtgever. Bovendien versterkten beide processen elkaar. Tijdens de archeologische onderzoeken die nodig waren voor de bestemmingsplanwijziging, werden bijvoorbeeld oude watergangen van het slagenlandschap ontdekt. Oorspronkelijk hadden daar knotwilgen langs gestaan. In het stedenbouwkundig ontwerp werd bij de situering van de gebouwen rekening gehouden met dat slagenpatroon. Daarnaast kreeg een nieuwe watergang een plek in het ontwerp en werden er suggesties gedaan voor gebiedseigen beplanting.

Kubiek-voorbeeld-beeldkwaliteitsplan

Illustratie uit het beeldkwaliteitsplan die de opbouw van het erf inzichtelijk maakt (de donk is hier weergegeven als groene vlek).

Ten zuiden van de donk was nog meer dan voldoende ruimte op het perceel voor de geplande nieuwe vrijstaande woning. Doordat er in hetzelfde lint meerdere woningen wat verder van de weg staan, zal een nieuwe woning op deze plek niet uit de toon vallen. In een schematische tekening in het beeldkwaliteitsplan (zie onder) zijn ook voor het ontwerp van dit gebouw een aantal kaders op een rijtje gezet. Met deze randvoorwaarden garandeert Kubiek dat de nieuwbouw geen afbreuk doet aan het landschap, maar juist een mooie aanvulling vormt op de omgeving.

Kubiek-randvoorwaarden-nieuwbouw

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk