20 december 2023

Zienswijze – groenvoorziening – Rotterdam

20 december 2023

Zienswijze – groenvoorziening – Rotterdam

Zienswijze – groenvoorziening - Rotterdam

Vragen over dit project?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Rex Den Heijer
Rex den Heijer
Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

Opdrachtgever: Particulier
Projectleider: Rex den Heijer
Locatie: Rotterdam, Nederland
Expertises: Zienswijze

Bewoners in Rotterdam werden geconfronteerd met gewijzigde plannen voor de aanleg van een park in hun nieuwbouwwijk, waardoor de beloofde groenvoorzieningen en parkeerplaatsen dreigden te verdwijnen. Gevoeld dat ze niet werden gehoord, schakelden ze Kubiek Ruimtelijke Plannen in. In opdracht van de omwonenden diende Kubiek een zienswijze in bij de gemeente, waarin de afwijkingen van de vastgestelde randvoorwaarden en bestemmingsplanregels werden benadrukt. Als reactie hierop ging de gemeente in gesprek met ontwikkelaars en bewoners, beloofde meer betrokkenheid bij de inrichting van het groene hart en voorzag in extra parkeerruimte. Na jaren van ontevredenheid voelen de bewoners eindelijk dat hun stem gehoord wordt en dat Kubiek een cruciale rol heeft gespeeld in het herstellen van hun inspraakmogelijkheden en het realiseren van de oorspronkelijke beloftes.

Lees de bijbehorende blog

Juridische stappen: Omwonenden toch betrokken bij gewijzigde bouwplannen

Lees de blog

Gerelateerde projecten

zienswijze emmen

Zienswijze & nadeelcompensatie – Roswinkelerstraat – Emmen

  • Project
  • Nadeelcompensatie
  • Zienswijze