20 december 2023

Gebiedsontwikkeling – Sloterdijk centrum – Amsterdam

20 december 2023

Gebiedsontwikkeling – Sloterdijk centrum – Amsterdam

Gebiedsontwikkeling - Sloterdijk centrum - Amsterdam

Vragen over dit project?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Rex Den Heijer
Rex den Heijer
Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Projectleider: Rex den Heijer
Locatie: Amsterdam, Nederland

Aanvankelijk werd Kubiek ingeschakeld om een bestemmingsplanwijziging te regelen voor een nieuwe locatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Omdat de gemeente Amsterdam plannen heeft om het complete stationsgebied aan te pakken raakte Kubiek al snel betrokken bij het overleg over de stedenbouwkundige planvorming.

Kubiek werd na een tenderprocedure betrokken bij dit project gelegen op een zichtlocatie in Amsterdam Sloterdijk. Sloterdijk is de eerste fase in de ontwikkeling van het plan Haven-stad. Een kantoorgebouw moest er komen, maar hoe het er qua ontwerp uit ging zien was nog niet duidelijk. Het planologisch kader waarin het plan werd toegestaan werd het uitgangspunt. Doel werd om flexibiliteit in te bouwen zodat er nog voldoende speelruimte was voor het daadwerkelijke ontwerp.

Kubiek heeft na overleg met alle partijen en rekening gehouden met alle belangen een bestemmingsplan wijziging voorgesteld. Deze wijziging is op 14 september jl. goedgekeurd door de gemeenteraad. Op naar een volgende fase in de ontwikkeling van dit mooie ruimtelijke gebied.

Lees de bijbehorende blog

Verbindend in Sloterdijk’s Stadsontwikkeling; Haven-Stad

Lees de blog

Gerelateerde projecten

Gebiedsontwikkeling – Veehouderij op donk naar woningen – Hoogblokland

  • Project
  • Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling - vakantiepark naar woonwijk - Ermelo

Gebiedsontwikkeling – vakantiepark naar woonwijk – Ermelo

  • Project
  • Participatie
  • Gebiedsontwikkeling
Participatie – Cronenburgh IV– Loenen aan de Vecht

Participatie – Cronenburgh IV– Loenen aan de Vecht

  • Project
  • Participatie
  • Gebiedsontwikkeling