telephoneemaillinkedin

terug naar visie & ontwikkeling


Planproces (her)ontwikkeling

Heeft u een (her)ontwikkeling voor een locatie in gedachten? Garandeer u van een optimaal ingericht planproces en schakel Kubiek Ruimtelijke Plannen in als uw adviseur.

Zoekt u een adviserende partij voor een ontwikkelingsproject? We staan u graag te woord.

Contactformulier Nu bellen

 
Kubiek Planproces fase00


Fase 00: Proces breed

Elke ontwikkeling is uniek en vraagt om zijn eigen aanpak. De doorloopfases komen overeen, maar de opschaling van projectleiding en het instapmoment van participatie verschilt per project.
 

Projectleiding

Wij zorgen dat de juiste mensen en instanties op het juiste moment worden aangehaakt. Belangen brengen we samen en we zorgen ervoor dat alle benodigde documenten en data tijdig op orde zijn.

Participatie

Afhankelijk van de gevoeligheid van uw ontwikkeling, betrekken wij tijdig de omgeving bij uw plannen. Zo zorgen wij voor draagvlak en een gewaardeerde plan. Wat op zijn beurt zorgt voor een soepel proces.

 

Met onze jarenlange ervaring weten wij wanneer er extra gestuurd moet worden op het project en wanneer welke stakeholders moeten worden aangehaakt. Zo zorgen wij voor het gewenste resultaat én een soepel proces.

Kubiek Planproces fase00


Fase 01: Analyse en verkenning

Aan het begin van een planproces starten we met een verkenning van de omgeving. Welke mogelijkheden, kansen en eventuele risico’s zijn er voor uw gewenste ontwikkeling? 
 

Locatie analyse

Heeft u een locatie op het oog of in bezit? Wij maken de verschillende omgevingsaspecten inzichtelijk, denk hierbij aan gelend bestemmingsplan, de archeologie, bodem, akoestiek en bedrijven.

Beleidsanalyse

Past u ontwikkeling binnen het geldend beleid? Krijg inzicht welke (politieke) belangen er spelen en welke visies betrekking hebben op uw locatie.

Uitbreiding analyses

Indien wenselijk geven we advies over planschade, participatie en de procedure of schakelen we met onze partners als zeer specialistische kennis nodig is.

 

Na deze fase heeft u een overzicht waarin precies staat wat de mogelijkheden zijn van de locatie die u voor ogen heeft. We geven strategisch advies over het starten van fase 2, inclusief afwegingen en voorwaarden.

Kubiek Planproces fase00


Fase 02: Tekenen en rekenen

Nu u de mogelijkheden van de locatie kent, brengen we dit samen met uw ideeën over de gewenste ontwikkeling in een Programma van Eisen. Haalt u alles uit de mogelijkheden met dit plan? We bieden een ruimtelijke verkenning en financieel advies omtrent haalbaarheid.
 

Vlekkenplan / massastudie

Deze ruimtelijke modellenstudies laten zien wat de impact is van uw ontwikkeling op de omgeving én welke ruimtelijke kansen er liggen.

Financieel advies

Een planeconoom geeft u financieel advies over de haalbaarheid van het plan en inzicht in mogelijke subsidies en duurzame investeringen.

 

Op basis van de uitkomsten optimaliseren we uw gewenste ontwikkeling voor de omgeving en de financiële houdbaarheid.

Kubiek Planproces fase00


Fase 03: Principeverzoek / vooroverleg

Bent u tevreden met het plan? Dan gaan we een formeel verzoek tot medewerking indienen bij de gemeente.
 

Principeverzoek

Om een formeel standpunt van de gemeente over uw plannen te krijgen is een principeverzoek, ook wel vooroverleg, nodig. Wij stellen voor u de rapportage op met daarbij alle benodigde bijlagen en dienen die in bij de gemeente om de procedure te starten.

 

Het gewenste resultaat is een eerste reactie op de plannen van de gemeente. Een bijkomend voordeel is dat de gemeente vaak advies en visie geeft over uw project. Dit integreren in het plan verhoogd draagvlak en daarmee slagingskans.

Kubiek Planproces fase00


Fase 04: Overeenkomsten

Heeft de gemeente positief en formeel gereageerd op het principeverzoek? Tijd om een aantal overeenkomsten te sluiten met de gemeente.
 

De intentieovereenkomst

In deze overeenkomst leggen de gemeente en de ontwikkelaar vast dat zij de intentie hebben om een bepaald project te ontwikkelen. Hierin staat binnen welke kaders en periode zij dat project willen ontwikkelen.

De anterieure overeenkomst

Hierin staan afspraken tussen de ontwikkelaar en de gemeente over het verdelen van de additionele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van wegen of openbare voorzieningen en kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

De planschade overeenkomst

Dit kan onderdeel zijn van de anterieure overeenkomst. Hierin staat dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het uitbetalen van planschade mocht dit voorkomen.

 

Beoogd resultaat is om op papier te krijgen dat de gemeente achter uw plannen staat en wie voor welke kosten aansprakelijk is.

Kubiek Planproces fase00


Fase 05: RO productfase

Zijn alle overeenkomsten getekend? Tijd om alle benodigde documenten en data te verzamelen om de officiële procedure tot wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan te starten. Welk product u nodig heeft, hangt af van uw ontwikkeling. Heeft u een ruimtelijk onderbouwing nodig om af te wijken van het bestemmingsplan of is een (partiële) wijziging van het bestemmingsplan gewenst?
 

Afwijken bestemmingsplan

Met een ruimtelijke onderbouwing, eventueel aangevuld met extra onderzoek, regelt u een (uitgebreide) omgevingsvergunning, zodat uw plan mag afwijken van het bestemmingsplan.

Wijzigen bestemmingsplan

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, veranderen de regels die bepalen wat mag in een gebied. Met extra onderzoek naar de omgeving nodig tonen we aan dat dit nieuwe planologische kader passend is. Afhankelijk van uw project doen we onderzoek naar verschillende omgevingsfactoren.

 

De vereisten producten leveren we aan bij de gemeente ter beoordeling. Eventuele op- en aanmerkingen vanuit de gemeente verwerken we. Nu is uw plan klaar om in procedure te gaan.

Kubiek Planproces fase00


Fase 06: Bezwaar en Beroep

Uw plan is na de procedure vastgesteld. Tijd om de omgeving een kans te geven te reageren en adviseren. Kubiek staat u bij met raad en daad.
 

Afhandeling zienswijze

Eerst kan de omgeving reageren. Dit doen belanghebbenden middels zienswijzen. Het is erg waardvol om te luisteren naar deze reacties, strategisch en inhoudelijk te reageren en waar mogelijk het plan te verbeteren en aan te passen.

Zitting bezwarencommissie

Mochten belanghebbenden het nog steeds niet eens zijn met uw vergunning, dan kan uw plan verschijnen voor de bezwarencommissie van de gemeenteraad. Betrokkenen maken dan bezwaar tegen uw vergunning, waarna u de mogelijkheid krijgt uw plan te verdedigen. De gemeenteraad maakt hierna een besluit.

Zitting Raad van State

Mocht het bezwaar zijn afgewezen, dan is er nog de mogelijkheid voor de bezwaarhebbenden om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Andersom ook; is uw plan of vergunning afgewezen, dan kan u hierin tegen beroep gaan. Dit is de hoogste bestuursrechter en die geeft definitief uitsluitsel van het bezwaar of beroep.

 

Nu alle processen zijn afgehandeld bij de overheid en het gerechtshof zijn alle fases doorlopen. Het is zover: u kunt beginnen met ontwikkelen en bouwen.

Neem contact op voor advies

Het proces van idee tot ontwikkeling is een langdurig en complex traject. Kubiek zorgt ervoor dat het traject zo soepel mogelijk verloopt en staat naast u als adviseur. Wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.


Karina de Graaf


Contactformulier

 

Heeft u nu geen tijd om te bellen, maar wilt u wel advies? Via dit contactformulier komt u snel in contact met de beste deskundige voor uw vraagstuk.

Kubiek Ruimtelijke Plannen Check Snel | Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie.

Kubiek Ruimtelijke Plannen Check Deskundig | Direct in contact met dé expert voor uw vraagstuk.

Kubiek Ruimtelijke Plannen Check Privacy | Uw gegevens worden met zorg en vertrouwelijk behandeld.


Verplicht veld.
Verplicht veld.
Ongeldige email.
Invalid Input
Verplicht veld.
Ongeldige invoer

Terugbel formulier

Laat uw naam en telefoonnummer achter:

Terugbel formulier

Your callback has been sent sucessfully

Nieuwsbrief