Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Bestemmingsplannen moeten eens in de 10 jaar worden vernieuwd. Gemeenten werken daarom voortdurend aan het actueel houden van hun bestemmingsplannen. Daarnaast stellen gemeenten bestemmingsplannen op om zo nieuwe ontwikkelingen op haar grondgebied planologisch mogelijk te maken.

Nieuwe bestemmingsplannen kunnen van belang zijn voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden op uw gronden. Wanneer u het niet eens bent met de effecten die een nieuw bestemmingsplan heeft op uw perceel, dan zijn er meerdere momenten in de bestemmingsplanprocedure waarop u dit kenbaar kan maken.

De belangrijkste fase in de procedure is het moment waarop bigstock Business People Planing 359337het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit is hét formele moment om uw zienswijze op het bestemmingsplan kenbaar te maken. Wanneer u van mening bent dat uw zienswijze onvoldoende is meegenomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan, biedt de wet u de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. Indien u geen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indient bestaat deze mogelijkheid in veel gevallen niet.

Uw belang in een bestemmingsplanprocedure is meestal uniek. Iedere situatie vraag om specifieke, op maat gemaakte zienswijzen. Door onze ervaring met ruimtelijke plannen en bezwaar- en beroepstrajecten schrijven wij voor u een zienswijze die doel treft. Uw bezwaren tegen het besluit en de onjuistheid van het besluit brengen wij helder naar voren. Wij wijzen de betreffende overheid er op om welke redenen het genomen besluit nadelig is voor uw situatie.

Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we om het opstellen van een zienswijze over te laten aan een deskundige. Uiteraard zijn we u daar graag bij van dienst. Wij hebben op diverse fronten goede ervaringen en tevreden klanten. Betaalbaar en snel.Naar Ruimtelijke plannen


Neem contact op met één van onze adviseurs!Laatste berichten

Laatste tweets


Presentatie aan gemeenten @gemharderwijk @gemoldebroek @gem_Elburg Putten en Nijkerk na gunning van de raamovereenk… https://t.co/uCrMiMhPQ2

Pelle Keizer, hartelijk welkom als collega bij Kubiek Ruimtelijke Plannen! https://t.co/kJ5mtofO1q
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01