telephoneemaillinkedin

kubiek-beeldmerk Stedenbouwkundig advies

Stedenbouw


Kubiek in de stedenbouwkundige opgave, het creactieve proces, de integrale planvorming en nauwe communicatie tussen projectpartners.  

De beste projecten danken hun succes aan de eerste goede ideeën. Bij een stedenbouwkundig vraagstuk naar de mogelijkheden van een locatie komt onze complementaire dienstverlening goed tot zijn recht. We kunnen dan in een vroeg stadium een goede start maken van een project met een analyse van randvoorwaarden en eerste stedenbouwkundige voorstellen. Dit zien wij als een creatief proces met in eerste instantie u als opdrachtgever om te komen tot eerste ideeën en vervolgens de gemeente om deze verder af te stemmen op de gewenste stedenbouwkundige ontwikkeling. In dit creatieve proces zoeken wij veel interactie om alle ideeën te kunnen trechteren naar de meest passende voor de locatie. Onze ervaring is dat dit creatieve proces een enthousiasmerend effect heeft op de samenwerking tussen ontwikkelaar, gemeente en betrokken adviseurs. Nauwe communicatie draagt bij aan de vorming van plannen die haalbaar zijn in de markt.

Wat doen wij?

In de stedenbouw:

 • Ontwerpen wij inrichtingsplannen;
 • Doen wij massastudies naar haalbaar programma en bouwhoogtes;
 • Bepalen wij de hoeveelheid woningen voor een locatie;
 • Maken wij beeldkwaliteitsplannen;
 • Maken wij inrichtingsplannen of inpassingsplannen, vaak op het raakvlak van stedenbouw en landschap;
 • Maken wij stedenbouwkundige plannen, vaak in combinatie met contourenstudies van geluid, externe veiligheid en milieuzones.

 

Werkwijze

Elk project vraagt om een specifieke werkwijze maar in het algemeen is dit de volgorde:

 • Wij bespreken uw vraag en verkennen in dit gesprek de mogelijkheden vaak aan de hand van referentieprojecten. Ook kunnen we in dit gesprek nog ideeën inbrengen waar mogelijk nog niet aan is gedacht.
 • In dit eerste gesprek gaan we ook in op de planologische procedure en onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren.
 • We maken een offerte die u kunt gebruiken voor de opdrachtverlening.
 • Vervolgens gaan we in gesprek met de gemeente over de stedenbouwkundige mogelijkheden en medewerking aan een planologische procedure. In dit gesprek bespreken we ook de producten die nodig zijn voor de planologische procedure.
 • Hierna gaan we aan de slag met de eerste stedenbouwkundige producten volgens een afgesproken planning.
 • In de planning zijn opgenomen de go/no-go momenten.
 • We ronden het stedenbouwkundig vraagstuk af met een instemming van de stedenbouwkundige van de gemeente of indien nodig een commissie ruimtelijke kwaliteit
 

Links:

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01