kubiek-beeldmerk Ruimtelijke plannenHulp nodig bij uw ruimtelijke plannen?

Kubiek is deskundig in advisering bij ruimtelijke plannen.

Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Onze diensten op gebied van ruimtelijke plannen.


Voorbeelden van ruimtelijke plannen

Bij Ruimtelijke Ordening denken we vooral aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In het bestemmingsplan regelt de gemeente en soms de provincie of het rijk tot op de vierkante meter nauwkeurig welk gebruik er op haar grondgebied is toegestaan. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (kaart) en bestemmingsregels. De regels zijn vaak complex en moeilijk te lezen voor niet-specialisten. Toch zijn ze voor alle inwoners en bedrijven wel belangrijk omdat het bestemmingsplan bepaalt hoe een bepaald stuk grond gebruikt mag worden.  


Met de omgevingsvergunning stuurt de overheid de veranderingen op de percelen. Veel nieuwe gebouwen zijn verboden, behalve wanneer u een omgevingsvergunning hebt gekregen. In een omgevingsvergunning geeft de overheid toestemming. Voordat die wordt gegeven wordt uw activiteit of gebouw op verschillende aspecten getoetst. Denk daarbij aan het aanzicht, de constructie, effecten op natuur en milieu. Sommige bouwwerken, aanbouwen en verbouwingen zijn vergunningvrij, d.w.z. die kunnen zonder toestemming van de overheid uitgevoerd worden.  

De werking van ruimtelijke plannen (zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) is vastgelegd in wetten, waaraan alle gemeenten zijn gebonden. Zo is na te gaan welke rechten u als bedrijf of particulier heeft. 

Zowel het rijk, de provincies als de gemeenten hebben een rol in de ruimtelijke ordening van Nederland. Als bedrijf en particulier hebt u het meest te maken met de gemeente. Ruimtelijke plannen zoals de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ (SVIR) van het Rijk of een provinciale structuurvisie zijn in de praktijk voor burgers en bedrijven vaak niet direct bindend. 

Hulp nodig bij uw ruimtelijke plannen?

Wilt u inzicht in de gebruiks- en bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt op uw perceel? Wilt u een zienswijze indienen tegen ruimtelijke plannen van uw buren of een besluit van de overheid? Heeft de gemeente u gevraagd om een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing te maken? Of heeft u een (ruimtelijk) plan maar weet u  niet waar u moet beginnen?

Onderstaand vindt u specifieke informatie over de verschillende ruimtelijke plannen waar wij u bij kunnen helpen: (postzegel) bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, principeverzoek, beheersverordening, plan met wijzigingsbevoegdheid en verschillende vormen waarop u kunt reageren op ruimtelijke plannen.

Kubiek is deskundig in advisering bij ruimtelijke plannen.

Ons bureau is het deskundige aanspreekpunt voor particulieren, ondernemers en ontwikkelaars die hun complexe vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en bestuursrecht met een gerust hart aan onze adviseurs kunnen toevertrouwen. Op deze website kunt u bekijken welke diensten Kubiek Ruimtelijke Plannen levert. Onze diensten lopen uiteen van eenmalige adviezen tot vergunningenmanagement, van zienswijze tot bestemmingsplan.

Aquaduct

Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave. Wij hanteren concurrerende tarieven.

Onze diensten op gebied van ruimtelijke plannen:


Naar diensten overzicht

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 12 deskundige medewerkers
  • Mensen van de praktijk
  • Meer dan 200 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Door heel Nederland actief

Testimonials

“Als er iets was, werden we elke keer goed geïnformeerd en ging Kubiek er voortvarend mee aan de slag”
Tuinbouwbedrijf in Rijnsburg

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek mag het #bestemmingsplan voor herontwikkeling aan de Gervenhof e.o. te Putten opstellen na gunning via aanbe… https://t.co/XfY6IaoDLz

Kubiek biedt vanaf nu ook #advies bij aankoop vastgoed en gronden https://t.co/a1abM9PsL3 Haal meer uit je plan met Kubiek!
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01