telephoneemaillinkedin

 

DSC 0308Wanneer het door u gewenste gebruik van uw perceel of uw bouwplan niet past in de regels van het bestemmingsplan, maar de gemeente wel wil meewerken, is het mogelijk om via een aparte ruimtelijke procedure alsnog uw plan geregeld te krijgen. De gemeente heeft de mogelijkheid om met een uitgebreide omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. 

Medewerking kan alleen worden verleend als uw plan niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Om te kunnen aantonen dat uw plan hieraan voldoet, is het opstellen van een zogeheten ruimtelijke onderbouwing nodig. Hierin wordt beschreven dat uw initiatief past in het geldende beleid en geen (grote) gevolgen heeft voor de omgeving.Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Een goede ruimtelijke onderbouwing bevat naast de beschrijving van uw initiatief een beschrijving van het relevante beleid en de relevante ruimtelijke- en milieukundige aspecten. De omvang van de milieuonderzoeken en van de uiteindelijke ruimtelijke onderbouwing hangen sterk af van de aard en omvang van uw initiatief.Naar Ruimtelijke plannen

Nieuwsbrief