Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Uw vragen:

Wat houdt een principeverzoek in?
Wat kost een principeverzoek?
Wilt u meer weten over een principeverzoek?Wat houdt een principeverzoek in?
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van uw ruimtelijk plan vindt. Het biedt u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen tijdens de procedure voor de omgevingsvergunning.

Wanneer uw bouwplannen of het gewenste gebruik van uw perceel niet in het bestemmingsplan past, is in de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) geregeld dat gemeenten met behulp van een uitgebreide omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bestemmingsplan om zo uw initiatief alsnog planologisch mogelijk te maken. Uw plan zal dan moeten voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

De procedure van een uitgebreide omgevingsvergunning is vaak tijdrovend en er zijn de nodige kosten aan verbonden. Voordat gemeenten overgaan tot het opstarten van deze procedure wordt daarom vaak een korte toets gedaan om te kijken of de gemeente kan en wil meewerken aan uw initiatief. Zo’n toets wordt meestal een principeverzoek genoemd.

Bij het indienen van een principeverzoek wordt een globale schets gegeven van de gewenste ontwikkelingen en de globaal te verwachten effecten op de omgeving. Naar aanleiding van de in het principeverzoek geschetste voornemen geeft de gemeente dan aan of zij kan en wil meewerken aan uw plannen.  Vaak geven gemeenten ook aanbevelingen om de haalbaarheid in de fase van de omgevingsvergunning te vergroten. Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken. Ook blijven de kosten voor de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan beperkt.

Kubiek heeft ruime eraring in het opstellen en indienen van een principeverzoek. Wij schrijven een heldere toelichting bij uw voornemen, zodat de gemeente uw plan op de juiste waarde kan beoordelen. Deze toelichting vormt bij een positieve houding van de gemeente vervolgens de basis voor een goede ruimtelijke onderbouwing, waardoor de aanvraag omgevingsvergunning kostenefficiënt kan verlopen.

Wat kost het opstellen van een principeverzoek?
De kosten voor het opstellen van een principeverzoek variëren sterk en zijn afhankelijk van de omvang van het plan, de impact voor de omgeving en de verwachting van de gemeente. Door de sterk wisselende context per locatie is een standaard prijsindicatie niet te geven. Een principeverzoek is altijd maatwerk. Op basis van onze ervaring in diverse projecten kunnen wij wel de onderstaande indicatie geven.

Voor een principeverzoek met een globale schets van de gewenste ontwikkeling en de globaal te verwachten effecten op de omgeving op basis van onze ruimtelijke scan rekenen wij de volgende indicatieve tarieven:

  Eenvoudig Gemiddeld Complex
Principeverzoek € 500,00- € 1.000,00 € 1.000,00 - € 1.500,00
€ 1.500,00 - 3.000,00


De bovenstaande tarieven gelden voor onze advieskosten. Voor een procedure moet u daarnaast nog rekening houden met legeskosten van de gemeente. Na een positief principebesluit van de gemeente op het verzoek kan de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan of kan een bestemmingsplan worden opgesteld. Met de overeenstemming die bereikt is voor het principebesluit is de vervolgprocedure goedkoper. De exacte kosten voor een principeverzoek geven wij u graag. Belt u ons gerust of stuur een bericht via de website.

Wilt u meer weten over een principeverzoek?
Neemt u dan contact op met onze adviseurs. Zij hebben ruime ervaring met het opstellen van principeverzoeken.


Naar Ruimtelijke plannen

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Laatste berichten

Laatste tweets


@KubiekRuimte groeit stevig door en zoekt daarom een ervaren adviseur ruimtelijke ordening. Ben jij of ken jij iema… https://t.co/tQiGNhHoFa

Hoera! Kubiek bestaat 5 jaar. Bekijk ons mooi vormgegeven Jubileumboek. https://t.co/qXwJNuyums https://t.co/p31g0lYKHz
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01