Wat is een principeverzoek?
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van uw ruimtelijk plan vindt. Het biedt u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen tijdens de procedure voor de omgevingsvergunning. Een principeverzoek is vaak het allereerste stadium van gehele planprocedure. 

Wanneer uw bouwplannen of het gewenste gebruik van uw perceel niet in het bestemmingsplan past, regelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dat gemeenten met behulp van een uitgebreide omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bestemmingsplan om zo uw initiatief alsnog planologisch mogelijk te maken. Uw plan moet dan voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Onderdeel hiervan is het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing

De procedure en de benodigde stukken van een uitgebreide omgevingsvergunning zijn vaak tijdrovend en er zijn de nodige kosten aan verbonden. Hierdoor is het voor u als initiatiefnemer wellicht een goed plan om eerst een haalbaarheidstoets uit te voeren. Zo’n haalbaarheidstoets wordt meestal een principeverzoek genoemd. Het kan ook zijn dat binnen uw gemeente deze procedure bekend staat als een indicatieaanvraag, conceptaanvraag of een vooroverleg. Het kan een goed plan zijn om zo'n principeverzoek in te dienen. Zo blijven de kosten relatief laag in het stadium waarin het nog niet zeker is of uw plan doorgang kan vinden. Op deze manier is het principeverzoek een effectieve manier om te kijken of de gemeente kan en wil meewerken aan uw initiatief. 

Bij het indienen van een principeverzoek wordt een globale schets gegeven van de gewenste ontwikkelingen en de globaal te verwachten effecten op de omgeving. Naar aanleiding van de in het principeverzoek geschetste voornemens geeft de gemeente dan aan of zij kan en wil meewerken aan uw plannen. Deze uitspraak, vaak per brief, wordt een principebesluit genoemd.  Vaak geven gemeenten in het principebesluit nog aanbevelingen om de haalbaarheid in de fase van de omgevingsvergunning te vergroten. Zo kan er bijvoorbeeld in het principebesluit worden aangegeven dat de gemeente akkoord gaat met het plan zoals opgesteld in het principeverzoek mits er een aantal aanpassingen worden gedaan. Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken. Ook blijven de kosten voor de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan beperkt.

Kubiek heeft ruime ervaring in het opstellen en indienen van een principeverzoek en kan u daarbij uitstekend adviseren. Wij schrijven een heldere toelichting bij uw voornemen, zodat de gemeente uw plan op d
e juiste insteek kan beoordelen. Deze toelichting vormt bij een positieve houding van de gemeente vervolgens de basis voor een goede ruimtelijke onderbouwing, waardoor de aanvraag omgevingsvergunning kostenefficiënt kan verlopen.

Wat kost het opstellen van een principeverzoek?
De kosten voor het opstellen van een principeverzoek variëren sterk en zijn afhankelijk van de omvang van het plan, de impact voor de omgeving en de verwachting van de gemeente. Door de sterk wisselende context per locatie is een standaard prijsindicatie niet te geven, een principeverzoek is altijd maatwerk. Op basis van onze ervaring in diverse projecten kunnen wij wel de onderstaande indicatie geven.

Voor een principeverzoek met een globale schets van de gewenste ontwikkeling en de globaal te verwachten effecten op de omgeving op basis van onze ruimtelijke scan rekenen wij de volgende indicatieve tarieven:

  Eenvoudig Gemiddeld Complex
Principeverzoek € 500,00- € 1.000,00 € 1.000,00 - € 1.500,00
€ 1.500,00 - 3.000,00


De bovenstaande tarieven gelden voor onze advieskosten. Voor een procedure moet u daarnaast nog rekening houden met legeskosten van de gemeente. Vaak zijn in de legesverordening van uw gemeente hiervoor bedragen opgenomen. Na een positief principebesluit van de gemeente op het verzoek kan de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan of kan een bestemmingsplan worden opgesteld. Met de overeenstemming die bereikt is voor het principebesluit is de vervolgprocedure goedkoper. De exacte kosten voor een principeverzoek geven wij u graag middels een offerte op maat. Belt u ons gerust of stuur een bericht via de website.

Wilt u meer weten over een principeverzoek?
Neemt u dan contact op met onze adviseurs. Zij hebben ruime ervaring met het opstellen van principeverzoeken.


Naar Ruimtelijke plannen

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk