telephoneemaillinkedin

De betrokkenheid van de omgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen heeft de laatste jaren steeds meer aan belang gewonnen, en terecht vinden we bij Kubiek. De impact van een project op de omgeving kan zeer groot zijn en daarom is het belangrijk om samen met de omgeving in een vroegtijdig stadium de plannen te bespreken, te bediscussiëren en waar mogelijk te verbeteren. Participatie zien we dan ook niet als een ‘moetje’, maar juist als uitgelezen mogelijkheid om draagvlak te creëren en meerwaarde te leveren aan het project.

Ook de overheid heeft de laatste tijd steeds meer belang gehecht aan het betrekken van de omgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen. Van een enkele woning tot het ontwikkelen van een woonwijk of bedrijventerrein, de gemeente wil graag weten in welke mate en hoe participatie vanuit de omgeving heeft plaatsgevonden. Straks, onder de Omgevingswet, wordt het zelfs wettelijk verplicht om aan te geven of er participatie heeft plaatsgevonden tijdens het planproces. Gemeenten zijn nu al druk bezig met het vaststellen van kaders voor participatie bij ruimtelijke projecten. Op die manier zal participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen een standaard onderdeel van het planproces gaan worden.

Dienstverlening

Participatie kan op vele manieren plaatsvinden. Belangrijk is om te bepalen wat het doel is van het participatietraject? Is dat alleen het delen van informatie en de omgeving informeren, of wordt er juist een beroep gedaan op de omgeving om actief mee te denken in de vormende fase van de plannen? Participatie is voor Kubiek ook meer dan een avond in een zaaltje organiseren. We zijn altijd op zoek naar een unieke manier van informeren, intrigeren, betrekken en boeien. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van excursies ten behoeve van referenties, interactieve sessies op de planlocatie of beeldvormende ateliersessies met een ontwikkelgroep.

Kubiek is als ruimtelijke adviesbureau het liefst al in een vroegtijdig stadium betrokken waarbij we eveneens een rol op communicatief vlak kunnen vervullen. Die samenkomst van enerzijds communicatie en anderzijds inhoudelijke ruimtelijke kennis stelt ons in staat de vertaalslag te maken van sociaal-co-creatief naar de uitwerking van een plan waar eenieder zich betrokken bij voelt.

Voor diverse opdrachtgevers, variërend van grote ontwikkelaars tot particulieren en gemeenten, hebben we de afgelopen tijd participatietrajecten georganiseerd. Kubiek beschikt over een team van adviseurs die ervaring hebben met communicatie, strategieën, organisatie en uitvoering van participatietrajecten. Samen met u en de gemeente gaan we op zoek naar de ideale manier om de omgeving te betrekken bij uw project. Daarbij kunnen we u als opdrachtgever op een totale manier ontzorgen en het participatietraject organisatorisch en inhoudelijk op een vertrouwde manier uit handen nemen.

Meer weten?
Wilt u weten wat Kubiek op het gebied van participatie voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur Pelle Keizer. U kunt hem telefonisch bereiken op 06-57384495 of via de mail: Pelle@Kubiek.nu

Foto_digitale_participatie.jpg

 

Nieuwsbrief