U heeft een locatie voor een ontwikkeling op het oog, maar wat speelt er zo al?

Het komt veelvuldig voor dat u als ontwikkelaar, particulier of overheid een locatie op het oog heeft voor een bepaalde ontwikkeling, maar dat er geen duidelijk overzicht is welke belangen er spelen en wat precies het vigerend ruimtelijk beleid is. Kubiek is deskundig in het uitvoeren van een eerste ruimtelijke verkenning; de locatieanalyse. Hoe uitgebreid deze analyse moet zijn is veelal contextafhankelijk. Voor het realiseren van een compleet nieuwe woonwijk zullen meer belangen en beleidsstukken meespelen dan voor een kleine bestemmingswijziging. 

Van belang zijn vaak gemeentelijke beleidsstukken zoals de structuurvisie (in de toekomst de omgevingsvisie), de woonvisie en de welstandsnota. Ook het collegeprogramma, de gemeentelijke koers van de zittende coalitie, kan van belang zijn voor uw initiatief. Voor grotere plannen kan eveneens het provinciale beleid in de vorm van een Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en een Provinciale Ruimtelijke Verordening van belang zijn. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat het plan impact heeft op beleid dat vanuit het Rijk wordt gevoerd.   

Hindercirkels

Hierboven is bijvoorbeeld een eerste locatieverkenning op het gebied van geur uitgevoerd. Agrarische bedrijven hebben geurcirkels rond hun bedrijfsopstallen. Deze cirkels bepalen voor de buren de afstand die nodig is voor een goed woon- en leefklimaat. Zo kan bijvoorbeeld binnen deze cirkels niet zomaar een woningbouwproject worden uitgevoerd. Door middel van geuronderzoek en eventueel extra maatregelen zou de ontwikkeling alsnog mogelijk kunnen worden gemaakt. Voordat het echter zo ver is, is het voor u wel fijn om te weten waar u aan toe bent. Hierbij kan een eerste locatieanalyse zeer van pas komen. 

Onze ervaring is dat voor elke locatie andere omgevingsfactoren bepalend zijn. Naast geurhindercirkels zijn dit bijvoorbeeld geluid, archeologie, bodem en externe veiligheid.  

Heeft u een mooi initiatief voor ogen maar heeft u nog geen idee wat er zich allemaal afspeelt in de omgeving van het plangebied? Neem contact met ons op via de website of met een van onze adviseurs

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 12 deskundige medewerkers
  • Mensen van de praktijk
  • Meer dan 200 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Door heel Nederland actief

Testimonials

“Als er iets was, werden we elke keer goed geïnformeerd en ging Kubiek er voortvarend mee aan de slag”
Tuinbouwbedrijf in Rijnsburg

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek mag het #bestemmingsplan voor herontwikkeling aan de Gervenhof e.o. te Putten opstellen na gunning via aanbe… https://t.co/XfY6IaoDLz

Kubiek biedt vanaf nu ook #advies bij aankoop vastgoed en gronden https://t.co/a1abM9PsL3 Haal meer uit je plan met Kubiek!
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01