telephoneemaillinkedin

terug naar ruimtelijke plannen

De Omgevingswet: ruimtelijke kansen benutten

Bij Kubiek zijn we toegewijd aan het creëren van duurzame ruimtelijke projecten. De Omgevingswet is een belangrijk instrument dat onze visie ondersteunt en ons in staat stelt om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. Ontdek hieronder wat de Omgevingswet inhoudt en hoe het van invloed is op de toekomst van ruimtelijke plannen.

Wilt u persoonlijk advies over de Omgevingswet en zijn invloed? Wij staan u graag te woord.

Direct naar contactformulier Nu bellen

 

 

Inleiding Omgevingswet

De Omgevingswet is een omvangrijke wetswijziging die in Nederland van kracht is gegaan om een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Het doel is om ruimtelijke ontwikkelingen te versnellen en te vereenvoudigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van burgers, bedrijven en het milieu.


Instrumenten van de Omgevingswet


Bij de Omgevingswet draait alles om het creëren van een effectief instrumentarium voor het beheer en de ontwikkeling van onze leefomgeving. Deze wet brengt niet simpelweg 26 bestaande wetten samen, maar introduceert een compleet nieuwe benadering met zes instrumenten die als gereedschapskist fungeren.


Omgevingsvisie

Wat is het? Het rijk, de provincies en de gemeenten stellen elk hun eigen strategische plan op voor de leefomgeving. Dit lijkt op de huidige structuurvisies, maar is toegesneden op de behoeften van de Omgevingswet.

Waarom is het belangrijk? De omgevingsvisie bepaalt de koers voor ruimtelijke ontwikkeling en biedt een heldere richting voor een duurzame toekomst.


Programma

Wat is het? De doelen uit de omgevingsvisie worden vertaald naar concrete programma's. Dit omvat onder andere plannen voor fietsinfrastructuur, landschapskwaliteit en de ontwikkeling van stadscentra.

Waarom is het belangrijk? Programma's bieden de mogelijkheid om gerichte acties te ondernemen en de visie in de praktijk te brengen.


Decentrale regelgeving: het omgevingsplan en de omgevingsverordening

Wat is het? Gemeenten, waterschappen en provincies bundelen hun regels met betrekking tot de leefomgeving in één omvattende regeling of plan. Voor gemeenten betekent dit het 'Omgevingsplan,' wat het huidige bestemmingsplan vervangt. Provincies en waterschappen hebben een verordening.

Waarom is het belangrijk? Het harmoniseert regels en zorgt voor meer duidelijkheid en efficiëntie in het besluitvormingsproces.


Algemene Rijksregels

Wat is het? Op gebieden van nationaal belang, zoals grote infrastructuurprojecten en cultureel erfgoed, worden algemene rijksregels opgesteld ter bescherming van de leefomgeving.

Waarom is het belangrijk? Het doel is om zoveel mogelijk activiteiten onder deze algemene regels te laten vallen, waardoor er minder vergunningen nodig zijn en het proces wordt vereenvoudigd.


Omgevingsvergunning

Wat is het? Initiatieven van burgers en bedrijven die invloed hebben op de leefomgeving, zoals het toevoegen van woningen, bedrijfsuitbreiding, of het kappen van bomen, worden getoetst door middel van de omgevingsvergunning. Dit geeft duidelijkheid vooraf.

Waarom is het belangrijk? Het stroomlijnt het vergunningsproces door alle aanvragen bij één loket mogelijk te maken, wat snelheid en efficiëntie bevordert.


Projectbesluit

Wat is het? Het projectbesluit behandelt complexe projecten zoals de aanleg van wegen, windmolenparken of natuurgebieden, en bevat de besluitvorming hieromtrent.

Waarom is het belangrijk? Dit instrument faciliteert de besluitvorming voor grootschalige projecten en waarborgt een evenwichtige afweging van belangen.

Deze zes instrumenten vormen de kern van de Omgevingswet en bieden een flexibel en krachtig kader om onze leefomgeving te beheren en te verbeteren. Bij Kubiek staan we klaar om onze expertise in te zetten om deze instrumenten optimaal te benutten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.


Waar kan Kubiek u bij helpen?


Bij Kubiek zijn we experts op het gebied van ruimtelijke plannen en juridische hulp. We begrijpen de impact van de Omgevingswet en zijn toegewijd aan het helpen van onze klanten bij het navigeren door deze veranderingen. Onze diensten omvatten:


Omgevingsplan- of omgevingsvergunning

Ook onder de Omgevingswet blijven wij ondersteunen bij gebiedsontwikkelingen door het opstellen van de benodigde wijziging op het omgevingsplan of de benodigde onderbouwing bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.


Participatietrajecten

Participatie is een verplicht onderdeel geworden bij ruimtelijke ontwikkelingen. We faciliteren betrokkenheid van belanghebbenden en zorgen ervoor dat hun input wordt meegenomen in het ontwerpproces.


Omgevingsvisie en -planontwikkeling

We werken samen met gemeenten en provincies om hun visie te vertalen naar concrete plannen die voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.


Training op maat

We geven trainingen en cursussen die we toespitsen op de veranderingen van de omgevingswet op uw werkzaamheden


Beoordeling en optimalisatie

onze experts bekijken uw ruimtelijke plannen en beoordelen deze op geschiktheid volgens de omgevingswet. Desgewenste optimaliseren wij ze.

Neem contact op met de omgevingswetexpert

De Omgevingswet brengt nieuwe mogelijkheden en uitdagingen met zich. Bij Kubiek staan we klaar om onze expertise in te zetten om uw projecten te ondersteunen en bij te dragen aan de realisatie van een betere leefomgeving voor iedereen.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe we samen kunnen werken aan de toekomst van stedelijke ontwikkeling onder de Omgevingswet.


Gerrita Jansen


Contactformulier

 

Heeft u nu geen tijd om te bellen, maar wilt u wel advies? Via dit contactformulier komt u snel in contact met de beste deskundige voor uw vraagstuk.

Kubiek Ruimtelijke Plannen Check Snel | Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie.

Kubiek Ruimtelijke Plannen Check Deskundig | Direct in contact met dé expert voor uw vraagstuk.

Kubiek Ruimtelijke Plannen Check Privacy | Uw gegevens worden met zorg en vertrouwelijk behandeld.


Verplicht veld.
Verplicht veld.
Ongeldige email.
Invalid Input
Verplicht veld.
Ongeldige invoer

Terugbel formulier

Laat uw naam en telefoonnummer achter:

Terugbel formulier

Your callback has been sent sucessfully

Nieuwsbrief