telephoneemaillinkedin

Wat is een beeldkwaliteitsplan?
Elk deel van Nederland heeft een bestemmingsplan. Soms heeft de gemeente dit bestemmingsplan aangevuld met een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is niet perse juridisch bindend. Het vormt een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn bij de realisatie van ruimtelijke plannen en vertaalt principes naar concrete oplossingsrichtingen. Voor ontwikkelingen op kavelniveau heeft de gemeente vaak geen specifiek beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft vaak wel een welstandsnota dat vertaald kan worden in een beeldkwaliteitsplan. Als er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling met invloed op de beeldkwaliteit van dit gebied, kan de gemeente vragen om een beeldkwaliteitsplan ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling. Door middel van het beeldkwaliteitsplan dient er aangetoond te worden dat er met de voorgenomen ontwikkeling sprake is van een goede beeldkwaliteit.


Welke aspecten worden er in een beeldkwaliteitsplan benoemd?
In een gemeentelijk beeldkwaliteitsplan wordt ingegaan op de geschiedenis en de ontwikkeling van het gebied. Het beleid op ruimtelijk gebied met behoud of versterking van de landschappelijke of stedelijke kernkwaliteiten staan hierin centraal. Er worden richtlijnen gegeven om de beeldkwaliteit in de toekomst te waarborgen.

Inrichting beeldkwaliteitsplan kubiek ruimtelijke plannen
Bij het opstellen van een beeld-kwaliteitsplan ten behoeve van een voorgenomen ontwikkeling wordt voor de planlocatie de geschiedenis, de huidige beeldkwaliteit en ontwikkeling van de landschappelijke of stedelijke kern-kwaliteiten beschreven. De huidige en gewenste beeldkwaliteit wordt in woord en beeld beschreven. Daarnaast wordt het voornemen getoetst aan het gemeentelijk beleid, vaak beschreven in de welstandsnota. In het beeld-kwaliteitsplan worden concrete maat-regelen en voorstellen genoemd om de plaatselijke kernkwaliteiten te versterken en de beeldkwaliteit te verbeteren.

Wat is de juridische status van een beeldkwaliteitsplan?
Een beeldkwaliteitsplan van de gemeente komt vaak parallel aan het bestemmingsplan tot stand. Het plan wordt doorgaans door de gemeenteraad vastgesteld als beleidsstuk en gekoppeld aan het bestemmingsplan. De toetsing van het beeldkwaliteitsplan gebeurt hoofdzakelijk door de welstandscommissie. Als de gemeente vraagt om een beeldkwaliteitsplan is het aan de initiatiefnemer om hiermee, naar de gemeente toe aan te tonen, dat er sprake is van een goede en verbeterde beeldkwaliteit die aansluit op de kernkwaliteiten van het landschappelijk of stedelijk gebied. Het is vervolgens aan de gemeente om hierop te reageren en bij een positieve beoordeling de ruimtelijke procedure te starten.

Wat kan Kubiek betekenen in het opstellen van een beeldkwaliteitplan?
Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan is voor elk gebied anders. Een stedelijk gebied behoeft een andere beeldkwaliteit en inpassing dan een agrarisch landschap. Kennen en herkennen van streekeigen kenmerken vormt hierbij het uitgangspunt. Het versterken van zichtlijnen, terugbrengen van landschapsstructuren, ontwikkelen van ontwerpvarianten, behoeft de kennis en expertise van een specialist. Met de ruimtelijke kennis, stedenbouwkundige ervaring en de planologische denkwijze is Kubiek in staat om voor u een beeldkwaliteitsplan op te stellen met een optimale inpassing van uw initiatief in de omgeving!

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met onze adviseurs. Samen met u kunnen wij de mogelijkheden bespreken en onze kennis met u delen.Naar Stedenbouw 


Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01