telephoneemaillinkedin
Sinds februari 2018 hebben, ter ontwikkeling van het Klimaatakkoord welke in juni 2019 is gepresenteerd, meer dan 100 partijen gewerkt aan een pakket om de CO2 uitstoot in Nederland te verminderen en verder te verduurzamen. Er ligt een flinke ambitie, welke moet worden uitgevoerd in een land waarin vrijwel iedere vierkante centimeter is gepland. Een behoorlijke uitdaging dus!

Ook bij Kubiek Ruimtelijke Plannen hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Niet alleen betrekken we begin 2020 het meest duurzame kantoorpand van Veenendaal, we werken ook graag samen met onze opdrachtgevers aan de verdere verduurzaming van Nederland en zien het als een uitdaging om u hierbij te ondersteunen.

Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame ambities van de Nederlandse overheid. Meer en meer ontwikkelaars zien de kansen die de ontwikkeling van een zonnepark biedt. Toch is niet iedereen zonder meer enthousiast over deze ontwikkelingen. Gemeenten vinden het spannend, en bovendien bestaan er vaak spanningen tussen ontwikkelaars en omwonenden van het zonnepark.

Een zonnepark heeft een goede ruimtelijke onderbouwing nodig, maar daarnaast vinden wij, net als gemeenten, een landschappelijke en maatschappelijke inpassing ook zeer belangrijk. Tijdens een goed vormgegeven participatieproces hebben omwonenden de kans om hun belangen en wensen naar voren te brengen. Samen met omwonenden kunnen we onze ruime ervaring op het gebied van participatie inzetten om te bepalen hoe we invulling gaan geven aan het zonnepark, zowel tijdens het ontwikkelingsproces als de exploitatiefase. De meeste zonneparken worden immers voor een periode van zo’n 25 jaar vergund en we willen zorgen voor minimale hinder voor omwonenden.

Vanuit Kubiek kunnen wij u, als ontwikkelaar ontzorgen in het vaak langdurige ontwikkelingsproces. Zo is er vaak een afwijking van bestaande bestemmingsplannen nodig, waarvoor wij een goede ruimtelijke onderbouwing kunnen verzorgen, inclusief de benodigde onderzoeken. Ook kunnen wij namens u óf met u overleggen met gemeenten en andere belanghebbenden. Dit zorgt er voor dat u zorgeloos de aanvraag voor de omgevingsvergunning kunt indienen. Op basis van de Wabo is vaak een uitgebreide procedure nodig, waardoor de gemeente een beslistermijn heeft van 26 weken. Als ontwikkelaar wilt u natuurlijk dat het gehele proces zonder verdere vertraging verloopt. Hiervoor is Kubiek Ruimtelijke Plannen een uitstekende partner die er voor zorgt dat de benodigde vergunningen correct worden aangevraagd.
Als de omgevingsvergunning eenmaal is aangevraagd kunt u de financiering rondmaken en Nederland een stukje duurzamer maken.

Benieuwd of wij iets voor uw project kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!

Kubiek zonneveld Nieuwegein

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01