telephoneemaillinkedin

Waarom een planschaderisicoanalyse?
Bent u als ontwikkelende partij benieuwd of de omgeving van uw project aanspraak kan maken op een planschadevergoeding? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Door middel van een planschaderisicoanalyse kunnen wij een inschatting maken van de te verwachten planschadeclaims. Hiermee weet u met welke kosten u rekening moet houden.

Wat is het doel van een planschaderisicoanalyse?
Een risicoanalyse heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de planschaderisico's als gevolg van een planologische wijziging. Door het vooraf uitvoeren van een planschaderisicoanalyse bent u in staat om in een vroegtijdig stadium de risico's te onderkennen. Daarnaast heeft u dan nog de mogelijkheid om tijdens de planvorming de planschaderisico's te reduceren door bijvoorbeeld een aanpassing van het initiatief.

In projecten van derden bedingt de gemeente via de vergunning of in de anterieure overeenkomst dat de initiatiefnemer uiteindelijk verantwoordelijk is voor het uit te betalen bedrag. In het besluit tot vaststelling van een planschadevergoeding is de ontwikkelende partij daarmee belanghebbende.

Wat zijn de kosten/levertijd voor een planschaderisicoanalyse?
Een rapport waarmee u inzicht krijgt in de planschaderisico's kost in de meeste gevallen tussen de €1.000,00 en €2.000,00 exclusief BTW. Dit rapport kunnen we u binnen drie weken leveren. Een kortere levertijd is bespreekbaar.

Wie gaat er aan de slag met uw planschaderisicoanalyse?
De adviseurs van Kubiek hebben ruime eravring met planschade en kunnen voor u een planschaderisicoanalyse uitvoeren, waarbij de risico's van uw project in het kader van planschade overzichtelijk uiteen worden gezet.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met onze planschadeadviseur Corstian via 06-53948357 of corstian@kubiek.nu.

 

Naar ruimtelijk en juridisch advies

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01