Wat is planschade?
Wanneer er door een wijziging van een bestemmingsplan een waardevermindering van uw pand of grond optreedt is er sprake van planschade. Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsplan dat een nieuwe weg naast uw woning mogelijk maakt, terwijl dat eerst niet mogelijk was. Maar ook het “verdwijnen” van bouw- en gebruiksmogelijkheden bij een herziening van het bestemmingsplan kan leiden tot een waardevermindering van uw pand en/of gronden of tot vermindering van inkomsten. Het is van belang om u goed te laten adviseren omtrent planschade zodat het helder is wat wel en wat niet van toepassing is.

Ik denk dat ik planschade heb door ruimtelijke ontwikkelingen in mijn omgeving, wat nu?
Er is een mogelijkheid om de gemeente te verzoeken de waardedaling of inkomensderving financieel te compenseren. U dient hiertoe een verzoek tot planschadevergoeding in bij de betreffende gemeente. Het is aan te bevelen om vooraf de haalbaarheid van een planschadeclaim te onderzoeken. Kubiek kan door middel van een beknopt vooronderzoek inschatten of een planschadeclaim succesvol zal zijn. Daarnaast kan Kubiek u van begin tot eind begeleiden in de officiële planschadeprocedure. U kunt hiervoor ons planschadeformulier gebruiken.

Wat zijn de uitgangspunten bij beoordeling planschade?
Maatstaf voor de berekeningen van de planschade is de zogeheten maximale invulling van de planologische regimes. Dat wil zeggen dat de maximale planologische mogelijkheden op de locatie in het nieuwe bestemmingsplan worden vergeleken met de maximale mogelijkheden uit het oude bestemmingsplan.

Of u in aanmerking komt voor schadevergoeding hangt af van een aantal zaken. De belangrijkste zijn:
  • Was de schade te voorzien op het moment dat u het gebouw of de grond kocht.
  • Is er niet op een andere wijze reeds schadevergoeding verkregen (bijvoorbeeld door onteigening).
  • Er geldt een “normaal maatschappelijk risico” van in ieder geval 2% van de waarde van het onroerend goed of in ieder geval 2 % van het bestaande inkomen. Blijft de schade onder deze drempelwaarde, dan behoeft de gemeente niet te compenseren en is er geen basis waarop planschade kan worden geclaimd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Er zijn twee manieren waarop Kubiek iets voor u kan betekenen.

Beknopt vooronderzoek
In een vooronderzoek planschade beoordelen wij de situatie en zetten wij de resultaten beknopt uiteen in een document. U krijgt een globale inschatting van de haalbaarheid van een planschadeverzoek. Met het vooronderzoek kunt u beter beslissen of het rendabel is om een officiële planschadeprocedure in te gaan.

Begeleiden planschade procedure
Wanneer u besluit om over te gaan tot het claimen van planschade, kunnen wij u begeleiden bij het indienen van het planschadeverzoek tot en met het besluit van het college van B&W. We stellen het planschaderverzoek op, inclusief bijbehorende onderbouwing, en dienen deze voor u in. Daarnaast zijn wij aanwezig bij de hoorzitting en dienen we, als dat nodig is, een zienswijze in op het conceptadvies. Na het besluit van het college van B&W op het planschadeverzoek, bespreken we gezamenlijk of het zinvol is om in bezwaar/beroep te gaan.

Vul hier vrijblijvend het Planschadeformulier in, dan neemt onze planschade adviseur Corstian z.s.m. contact met u op om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Naar ruimtelijk en juridisch advies

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk