Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

planschade kubiek ruimtelijke plannenWanneer er door een wijziging van een bestemmingsplan een waardevermindering van uw pand of grond optreedt is er sprake van planschade. Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsplan dat een nieuwe weg naast uw woning mogelijk maakt, terwijl dat eerst niet mogelijk was. Maar ook het “verdwijnen” van bouw- en gebruiksmogelijkheden bij een herziening van het bestemmingsplan kan leiden tot een waardevermindering van uw pand en/of gronden of tot vermindering van inkomsten.

Er is een mogelijkheid om de gemeente te verzoeken de waardedaling of inkomensderving financieel te compenseren. U dient hiertoe een verzoek op planschadevergoeding in bij de betreffende gemeenten. De maximale planologische mogelijkheden op de locatie in het nieuwe bestemmingsplan worden daarbij vergeleken met de maximale mogelijkheden uit het oude bestemmingsplan.

Of u in aanmerking komt voor schadevergoeding hangt af van een aantal zaken. De belangrijkste zijn:

  • Was de schade te voorzien op het moment dat u het gebouw of de grond kocht.
  • Is er niet op een andere wijze reeds schadevergoeding verkregen (bijvoorbeeld door onteigening).
  • Er geldt een “normaal maatschappelijk risico” van in ieder geval 2% van de waarde van het onroerend goed of in ieder geval 2 % van het bestaande inkomen. Blijft de schade onder deze drempelwaarde, dan behoeft de gemeente niet te compenseren.

In projecten van derden bedingt de gemeente via de vergunning of in de anterieure overeenkomst dat de initiatiefnemer uiteindelijk zal opdraaien voor het uit te betalen bedrag. In het besluit tot vaststelling van een planschadevergoeding is de ontwikkelende partij daarmee belanghebbende.

Kubiek Ruimtelijke Plannen kan u helpen bij het nagaan of er in uw geval sprake is van planschade. Ook kunnen we u helpen een goed verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Neem daarom vandaag nog vrijblijvend contact met ons opNaar ruimtelijk en juridisch advies


Neem contact op met één van onze adviseurs!Laatste berichten

Laatste tweets


Presentatie aan gemeenten @gemharderwijk @gemoldebroek @gem_Elburg Putten en Nijkerk na gunning van de raamovereenk… https://t.co/uCrMiMhPQ2

Pelle Keizer, hartelijk welkom als collega bij Kubiek Ruimtelijke Plannen! https://t.co/kJ5mtofO1q
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01