Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

kubiek-beeldmerk PlanschadeWat is planschade?
Wanneer er door een wijziging van een bestemmingsplan een waardevermindering van uw pand of grond optreedt is er sprake van planschade. Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsplan dat een nieuwe weg naast uw woning mogelijk maakt, terwijl dat eerst niet mogelijk was. Maar ook het “verdwijnen” van bouw- en gebruiksmogelijkheden bij een herziening van het bestemmingsplan kan leiden tot een waardevermindering van uw pand en/of gronden of tot vermindering van inkomsten.

Ik denk dat ik planschade heb door ruimtelijke ontwikkelingen in mijn omgeving, wat nu?
Er is een mogelijkheid om de gemeente te verzoeken de waardedaling of inkomensderving financieel te compenseren. U dient hiertoe een verzoek tot planschadevergoeding in bij de betreffende gemeente. Maatstaf voor de berekeningen van de planschade zijn de zogeheten planologische regimes. Dat wil zeggen dat de maximale planologische mogelijkheden op de locatie in het nieuwe bestemmingsplan worden daarbij vergeleken met de maximale mogelijkheden uit het oude bestemmingsplan.

Of u in aanmerking komt voor schadevergoeding hangt af van een aantal zaken. De belangrijkste zijn:

 

  • Was de schade te voorzien op het moment dat u het gebouw of de grond kocht.
  • Is er niet op een andere wijze reeds schadevergoeding verkregen (bijvoorbeeld door onteigening).
  • Er geldt een “normaal maatschappelijk risico” van in ieder geval 2% van de waarde van het onroerend goed of in ieder geval 2 % van het bestaande inkomen. Blijft de schade onder deze drempelwaarde, dan behoeft de gemeente niet te compenseren.

Planschade analyse
Denkt u dat ontwikkelingen in de omgeving van uw eigendom planschade tot gevolg hebben voor u? Vraag dan vrijblijvend een offerte voor een planschade analyse bij ons op. Hierin zal eerst gekeken worden of er op basis van jurisprudentie daadwerkelijk sprake is van planschade. Mocht dit het geval zijn kunnen wij voor u de planschade berekenen en eventueel ook de planschade procedure starten waarbij wordt verzocht om compensatie. 

Planschade bij ruimtelijke ontwikkelingen
In projecten van derden bedingt de gemeente via de vergunning of in de anterieure overeenkomst dat de initiatiefnemer uiteindelijk zal opdraaien voor het uit te betalen bedrag. In het besluit tot vaststelling van een planschadevergoeding is de ontwikkelende partij daarmee belanghebbende.

Bent u als ontwikkelaar benieuwd naar of de omgeving van uw project aanspraak maakt op een planschade vergoeding, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Door middel van een planschaderisicoanalyse kunnen wij een inschatting maken van de waarschijnlijkheid dat er planschadeclaims zullen worden ingediend, en hoe waarschijnlijk het deze claims gerechtelijk zullen zijn. 

 

De adviseurs van Kubiek Ruimtelijke Plannen hebben ruime ervaring met planschade en kunnen u helpen met nagaan of er in uw geval sprake is van planschade. Ook kunnen we u helpen een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen. Eveneens kunnen wij voor ontwikkelaars een planschaderisicoanalyse uitvoeren waarbij de risico's van een project in het kader van planschade uiteen worden gezet. 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.

Naar ruimtelijk en juridisch advies

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Laatste berichten

Laatste tweets


Hoera! Kubiek bestaat 5 jaar. Bekijk ons mooi vormgegeven Jubileumboek. https://t.co/qXwJNuyums https://t.co/p31g0lYKHz

Diriel van Lienden en Jan Polinder @JPolinder van harte welkom als nieuwe collega's bij Kubiek Ruimtelijke Plannen !
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01