kubiek-beeldmerk PlanschadeWat is planschade?
Wanneer er door een wijziging van een bestemmingsplan een waardevermindering van uw pand of grond optreedt is er sprake van planschade. Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsplan dat een nieuwe weg naast uw woning mogelijk maakt, terwijl dat eerst niet mogelijk was. Maar ook het “verdwijnen” van bouw- en gebruiksmogelijkheden bij een herziening van het bestemmingsplan kan leiden tot een waardevermindering van uw pand en/of gronden of tot vermindering van inkomsten. Het is van belang om u goed te laten adviseren omtrent planschade zodat het helder is wat wel en wat niet van toepassing is.

Ik denk dat ik planschade heb door ruimtelijke ontwikkelingen in mijn omgeving, wat nu?
Er is een mogelijkheid om de gemeente te verzoeken de waardedaling of inkomensderving financieel te compenseren. U dient hiertoe een verzoek tot planschadevergoeding in bij de betreffende gemeente. Maatstaf voor de berekeningen van de planschade zijn de zogeheten planologische regimes in de bestemmingsplannen. Dat wil zeggen dat de maximale planologische mogelijkheden op de locatie in het nieuwe bestemmingsplan worden vergeleken met de maximale mogelijkheden uit het oude bestemmingsplan.

Of u in aanmerking komt voor schadevergoeding hangt af van een aantal zaken. De belangrijkste zijn:
  • Was de schade te voorzien op het moment dat u het gebouw of de grond kocht.
  • Is er niet op een andere wijze reeds schadevergoeding verkregen (bijvoorbeeld door onteigening).
  • Er geldt een “normaal maatschappelijk risico” van in ieder geval 2% van de waarde van het onroerend goed of in ieder geval 2 % van het bestaande inkomen. Blijft de schade onder deze drempelwaarde, dan behoeft de gemeente niet te compenseren en is er geen basis waarop planschade kan worden geclaimd.

Planschade analyse
Denkt u dat ontwikkelingen in de omgeving van uw eigendom planschade tot gevolg hebben voor u? Vraag dan vrijblijvend een offerte voor een planschade analyse bij ons op. Hierin zal eerst gekeken worden of er op basis van jurisprudentie daadwerkelijk sprake is van planschade. Mocht dit het geval zijn kunnen wij voor u de hoogte van de planschade berekenen en eventueel ook de planschade procedure starten waarbij wordt verzocht om compensatie.  

Planschade bij ruimtelijke ontwikkelingen
In projecten van derden bedingt de gemeente via de vergunning of in de anterieure overeenkomst dat de initiatiefnemer uiteindelijk zal opdraaien voor het uit te betalen bedrag. In het besluit tot vaststelling van een planschadevergoeding is de ontwikkelende partij daarmee belanghebbende.

Bent u als ontwikkelaar benieuwd naar of de omgeving van uw project aanspraak maakt op een planschade vergoeding, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Door middel van een planschaderisicoanalyse kunnen wij een inschatting maken van de waarschijnlijkheid dat er planschadeclaims zullen worden ingediend, en hoe waarschijnlijk het is dat deze claims gerechtelijk zullen zijn. Daarnaast kunnen wij ook een inschatting geven van de hoogte van de planschade

De adviseurs van Kubiek Ruimtelijke Plannen hebben ruime ervaring met planschade en kunnen u helpen met nagaan of er in uw geval sprake is van planschade. Ook kunnen we u helpen een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen. Eveneens kunnen wij voor ontwikkelaars een planschaderisicoanalyse uitvoeren waarbij de risico's van een project in het kader van planschade uiteen worden gezet. 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.

Naar ruimtelijk en juridisch advies

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 12 deskundige medewerkers
  • Mensen van de praktijk
  • Meer dan 200 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Door heel Nederland actief

Testimonials

“Als er iets was, werden we elke keer goed geïnformeerd en ging Kubiek er voortvarend mee aan de slag”
Tuinbouwbedrijf in Rijnsburg

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek mag het #bestemmingsplan voor herontwikkeling aan de Gervenhof e.o. te Putten opstellen na gunning via aanbe… https://t.co/XfY6IaoDLz

Kubiek biedt vanaf nu ook #advies bij aankoop vastgoed en gronden https://t.co/a1abM9PsL3 Haal meer uit je plan met Kubiek!
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01