Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

kubiek-beeldmerk Anterieure overeenkomst met de Gemeente


Een anterieure overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel. Het perceel is in eigendom bij de private partij en die wil voor eigen rekening en risico ontwikkelen. Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten (bijvoorbeeld kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen, kosten voor aanpassing bestemmingsplan, e.d.) die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken. 

Een anterieure overeenkomst staat tegenover een posterieure overeenkomst. De posterieure overeenkomst wordt gesloten nadat een exploitatieplan is vastgesteld. De inhoud van een posterieure overeenkomst is conform het exploitatieplan. Is de partij niet bereid tot het sluiten van een posterieure overeenkomst, dan kan gemeente het kostenverhaal verbinden aan de omgevingsvergunning voor bouwen en daarmee de ontwikkelaar verplichten tot het betalen van een bepaald bedrag. Bij een anterieure overeenkomst hebben partijen daarom meer vrijheid over de te maken afspraken dan bij een posterieure overeenkomst.

Wanneer een gemeente de kosten van het plan heeft gedekt door middel van een of meerdere anterieure overeenkomsten, is een exploitatieplan overbodig geworden.

Een dergelijke overeenkomst bevat in de regel afspraken over ontsluiting, planologische inpassing, planning in relatie tot verkooppercentage van woningen en verrekening van kosten. Er kan ook een afspraak gemaakt worden over de te verrekenen bouwleges. Kubiek Ruimtelijke Plannen kan u hierbij adviseren.

shutterstock 728312593

Naar ruimtelijk en juridisch advies

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek is op zoek naar nieuw talent. Heb jij je studie net afgerond en ben je op zoek naar een uitdagende functie i… https://t.co/7JqDltvg8m

Dit prachtige monumentale pand heeft mede dankzij Kubiek een nieuwe invulling gekregen: een kinderdagverblijf gaat… https://t.co/kCBcphHY73
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01