telephoneemaillinkedin

Omgevingsvergunning

terug naar ruimtelijke plannen


Wat houdt een omgevingsvergunning in?

Als u gronden of gebouwen wilt gebruiken moet dit passen binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. U kunt dit inzien bij de gemeente. Blijkt hetgeen dat u graag wilt in strijd met het bestemmingsplan dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig waarin het afwijken van het bestemmingsplan wordt vergund. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning wilt bouwen, terwijl de grond een bedrijfsbestemming of agrarische bestemming heeft. Onder aan deze pagina vindt u de verschillende mogelijkheden van strijdigheid. Het indienen van een juiste en correcte vergunningsaanvraag is van belang voor uw voornemen.

Nu bellen

Omgevingswet

Vanaf 1 januari geldt de Omgevingswet. Een vergunning om iets te doen wat niet mag volgens het bestemmingsplan wordt dan een omgevingsvergunning voor een 'BOPA' genoemd. Dit staat voor 'buitenplanse omgevingsplanactiviteit'.

Meer over de omgevingsswet
Wat moet u doen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?
U kunt online via het internet uw omgevingsvergunning aanvragen. Hierbij worden vragen en eisen gesteld in algemene zin en wordt soms ook gevraagd naar eventueel benodigde onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere onderzoek naar flora en fauna, bodemonderzoek of akoestisch onderzoek. Kubiek kan deze onderzoeken voor u uitvoeren en als u wilt ook namens u de online aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. Het kan zijn dat er voor de aanvraag aanvullende documenten benodigd zijn, bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing. Het al dan niet noodzakelijk zijn van deze documenten hangt sterk af van hetgeen u plan bent. 
 
Hoe verloopt de procedure (en termijnen)?
Voor de procedure geldt de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De termijnen die nodig zijn hebben wij voor u in een overzicht gezet. De gemeente beslist bij een reguliere aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Zie hiervoor ook onze infographic omtrent verschillende planologische procedures en termijnen.

Leusden transformatie

Kubiek is deskundig in omgevingsvergunningen.
Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende aanvragen voor omgevingsvergunningen. Wij zien vooral een meerwaarde in de centrale coördinatie van alle noodzakelijke onderzoeken en het contact met betrokken overheden. U hoeft niet bij verschillende specialisten onderzoeken uit te zetten en met onze ervaring kunnen wij sturen op een efficiënte aanpak en besparing van kosten.  Wilt u meer weten of een indicatie van kosten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave. 

Wat kost een omgevingsvergunning?
De kosten voor onze werkzaamheden om de omgevingsvergunning te krijgen variëren sterk en zijn afhankelijk van de te volgen procedure. Door de sterk wisselende context per locatie is een standaard prijsindicatie niet te geven. In sommige gevallen zijn we 2 uur bezig met een vergunningaanvraag in andere gevallen is een volledige ruimtelijke onderbouwing vereist en kost het ons enkele dagen. Een omgevingsvergunning is altijd maatwerk. Op basis van onze ervaring in diverse projecten kunnen wij wel de onderstaande indicatie van kosten (exclusief btw) geven. 
  eenvoudig gemiddeld complex
Omgevingsvergunning € 200,00 - € 600,00 € 600,00 - € 3000,00 > € 3000,00

De bovenstaande tarieven gelden voor onze advieskosten voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Voor een procedure moet u daarnaast nog rekening houden met legeskosten van de gemeente en eventueel vereist onderzoek naar omgevingsaspecten zoals: archeologie, bodem, flora- en fauna, akoestiek. De exacte kosten voor een ruimtelijke onderbouwing kunnen wij u geven via een offerte. Belt u ons gerust of neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave. 

Onze diensten op gebied van omgevingsvergunningen:Naar diensten overzicht


Nieuwsbrief