Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

natuurbescherming kubiek ruimtelijke plannenDe Natuurbeschermingswet (Nb-wet) regelt de bescherming van specifieke natuurgebieden. In de Nb-wet zijn de bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Op grond van de Natuurbeschermingswet zijn Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands beschermd. Planten en dierensoorten worden beschermd op basis van de Flora- en faunawet.

 Naar Omgevingsvergunningen


Neem contact op met één van onze adviseurs!Laatste berichten

Laatste tweets


Presentatie aan gemeenten @gemharderwijk @gemoldebroek @gem_Elburg Putten en Nijkerk na gunning van de raamovereenk… https://t.co/uCrMiMhPQ2

Pelle Keizer, hartelijk welkom als collega bij Kubiek Ruimtelijke Plannen! https://t.co/kJ5mtofO1q
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01