Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Wanneer kan het bestemmingsplan gewijzigd worden?

Wanneer het door u gewenste gebruik van uw perceel of uw bouwplan niet past in de regels van het bestemmingsplan, maar de gemeente wel wil meewerken, is het mogelijk om via een uitgebreide omgevingsvergunning alsnog uw plan geregeld te krijgen.

Wat is de procedure bij het wijzigen van een bestemming?

De Wabo biedt de gemeente de mogelijkheid om via een uitgebreide procedure omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Medewerking kan alleen worden verleend als uw plan niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening.

Wat moet u aanleveren voor het wijzigen van een bestemming?

Om te kunnen aantonen dat uw plan hieraan voldoet, is een zogeheten ruimtelijke onderbouwing nodig. Hierin wordt beschreven dat uw initiatief past in het geldende beleid en geen (grote) gevolgen heeft voor de omgeving. Met behulp van zo’n ruimtelijke onderbouwing kan een procedure voor een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen.

Mijn plan heeft wél gevolgen voor de omgeving, wat moet ik nu doen?

Het kan zo zijn dat er op de planlocatie een beschermende bestemming rust. Denk hierbij aan beschermde archeologische waarden of bijvoorbeeld flora- en faunagebieden. Daarnaast kan ook de ligging van gevoelige functies nabij zones waar geluid wordt geproduceerd niet zonder verder onderzoek worden toegestaan. Door middel van het juiste onderzoek uit te voeren kunt u, mits de uitkomsten dat toelaten, een ontheffing aanvragen. Wij kunnen u bijstaan in het onderzoeken en aanvragen van deze ontheffingsmogelijkheden indien toepasbaar voor uw project.

Kubiek is deskundig in de begeleiding van een bestemmingsplanwijziging

Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende bestemmingsplanwijzigingen. Wij zien vooral een meerwaarde in het inschatten van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging. 


Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave. Wij hebben ruime ervaring met bestemmingsplanwijzigingen voor uiteenlopende (bouw)plannen.


Naar Omgevingsvergunningen

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Laatste berichten

Laatste tweets


Teamdag @KubiekRuimte naar Verdronken Land van Saeftinghe en Vergeten Dorp Doel. Dag vol boeiende plekken en pret m… https://t.co/VJQRZv7RFx

Voor de vernieuwing van een sportpark in Leerdam was een nieuw bestemmingsplan nodig. In deze blog lees je wat daar… https://t.co/g4f3dO8m5D
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01