Wanneer kan het bestemmingsplan gewijzigd worden?

Wanneer het door u gewenste gebruik van uw perceel of uw bouwplan niet past in de regels van het bestemmingsplan, maar de gemeente wel wil meewerken, is het mogelijk om via een uitgebreide omgevingsvergunning alsnog uw plan geregeld te krijgen.

Wat is de procedure bij het wijzigen van een bestemming?

De Wabo biedt de gemeente de mogelijkheid om via een uitgebreide procedure omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeente verleen alleen medewerking als uw plan niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening.

Wat moet u aanleveren voor het wijzigen van een bestemming?

Om te kunnen aantonen dat uw plan hieraan voldoet, is een zogeheten ruimtelijke onderbouwing nodig. De ruimtelijke onderbouwing beschrijft dat uw initiatief past in het geldende beleid en dat het initiatief geen (grote) gevolgen heeft voor de omgeving. Met behulp van zo’n ruimtelijke onderbouwing kan een procedure voor een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen.

Mijn plan heeft wél gevolgen voor de omgeving, wat moet ik nu doen?

Het kan zo zijn dat er op de planlocatie een beschermende bestemming rust. Denk hierbij aan beschermde archeologische waarden of bijvoorbeeld flora- en faunagebieden. Daarnaast kan ook de ligging van gevoelige functies nabij zones waar geluid wordt geproduceerd niet zonder verder onderzoek worden toegestaan. Door middel van het juiste onderzoek uit te voeren kunt u, mits de uitkomsten dat toelaten, een ontheffing aanvragen. Wij kunnen u bijstaan in het onderzoeken en aanvragen van deze ontheffingsmogelijkheden indien toepasbaar voor uw project.

Kubiek is deskundig in de begeleiding van een bestemmingsplanwijziging.

Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende bestemmingsplanwijzigingen. Wij zien vooral een meerwaarde in het inschatten van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging. Daarnaast organiseren wij graag een digitale participatieavond voor u.


Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave. Wij hebben ruime ervaring met bestemmingsplanwijzigingen voor uiteenlopende (bouw)plannen.


Naar Omgevingsvergunningen

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk