telephoneemaillinkedin

Heeft u als gemeente behoefte aan ondersteuning om uw werkvoorraad weg te werken? Of heeft u een langlopend dossier in het ruimtelijk domein, van principeverzoek tot beroepszaak, waarvoor intern geen capaciteit beschikbaar is? Kubiek Ruimtelijke Plannen kan u daarbij helpen!

Bij Kubiek hebben we ruime ervaring met gemeentelijke RO-dossiers. Onze adviseurs zijn regelmatig gedetacheerd als Beleidsadviseur of Projectleider Ruimte bij diverse gemeenten. Vanuit ons kantoor werken we aan RO-producten en processen voor initiatiefnemers. In de afgelopen jaren hebben we ondervonden dat ook het werk voor gemeenten prima op afstand werkt. Veel gemeenten worstelen met het bemensen van de hoeveelheid RO-dossiers en projecten. Vanuit ons Kubiek team kunnen we met onze adviseurs snel bijspringen. Met die extra inzet van expertise kan de gemeente hun werkvoorraad sneller verwerken. Vergelijkbaar met een detachering, maar dan volledig op afstand en dossiergericht. 

Banner RO Dossier op afstand Email Header

De adviseurs van Kubiek behandelen uw dossiers op afstand

De expertise vanuit Kubiek vindt plaats door flexibele inzet op afstand op dossierniveau. Dit houdt in dat een adviseur op afstand vanuit ons eigen kantoor dossiers behandeld waarvoor bij uw gemeente capaciteit mist. Dit kan gaan om uiteenlopende werkzaamheden van de behandeling van een bestemmingsplan tot het opstellen van een beleidsnotitie.

Hoe werkt de behandeling van dossiers op afstand?

De behandeling van uw dossiers op afstand werkt als volgt:

  • Een dossier wordt bij aanvraag beoordeeld door een senior adviseur ruimtelijke ordening van Kubiek.
  • Tijdens een startgesprek wordt de aard van het dossier doorgesproken, een planning opgesteld met een inschatting van het te besteden aantal uren. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het dossier wordt bepaald wie de werkzaamheden op zal pakken en welk uurtarief hierbij passend is. Elk dossier is maatwerk! Daarom worden voor de manier van werken afzonderlijke afspraken gemaakt, passend bij het betreffende RO-dossier. We gaan hierbij altijd uit van het vierogenprincipe, een senior adviseur blijft eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden, ook als het dossier door een junior adviseur wordt behandeld. 
  • Tijdens het proces wordt de gemeente met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van het proces en de beoogde einddatum van de werkzaamheden. Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring met ruimtelijke vraagstukken zowel voor gemeenten als voor ontwikkelaars en particulieren. Zo krijgt het RO dossier de benodigde aandacht en expertise en wordt de werkdruk bij de gemeente teruggebracht en uw RO afdeling ontzorgd.

Voor welke werkzaamheden kunt u onze dossierbehandeling op afstand inzetten? 

U kunt de dossierbehandeling van Kubiek inzetten voor begeleiding en advisering bij diverse werkzaamheden. Denk hierbij aan principeverzoeken, omgevingsvergunningen of quickscans RO. Maar ook bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en straks omgevingsplannen kunnen wij voor u uit handen nemen. Onze adviseurs hebben ruimte ervaring met het opstellen van beleidsnotities en het schrijven van zienswijzennota's. Wij begeleiden participatietrajecten met omwonenden en andere stakeholders. Kubiek heeft ook expertise in huis voor de juridische beoordeling van uw handhavingsdossiers, bezwaar- en beroepszaken

Interesse indeze nieuwe manier van samenwerken?

Neem contact op via info@kubiek.nu of bel  0318 - 50 56 37 voor meer informatie.

Nieuwsbrief