Heeft u als gemeente behoefte aan ondersteuning om uw werkvoorraad weg te werken? Of heeft u een langlopend RO-dossier waarvoor intern geen capaciteit beschikbaar is? Kubiek Ruimtelijke Plannen kan u daarbij helpen!

Bij Kubiek hebben we ruime ervaring met RO-dossiers. Onze adviseurs zijn regelmatig gedetacheerd als adviseur ruimtelijke ordening bij diverse gemeenten. Vanuit ons kantoor werken we aan de RO-producten voor initiatiefnemers. In de afgelopen jaren hebben we ondervonden dat ook het werk voor gemeenten prima op afstand werkt. Veel gemeenten worstelen met het bemensen van de hoeveelheid RO-dossiers. Vanuit ons Kubiek team kunnen we met onze adviseurs snel bijspringen. Met die extra inzet van expertise kan de gemeente hun werkvoorraad sneller verwerken.

De expertise vanuit Kubiek vindt plaats door flexibele inzet op afstand op dossierniveau.

Dit houdt in dat een adviseur op afstand vanuit ons eigen kantoor dossiers behandeld waarvoor bij de gemeente capaciteit mist. Dit kan gaan om uiteenlopende werkzaamheden van de behandeling van een bestemmingsplan tot het opstellen van een beleidsnotitie.

Werkwijze:

 • Een dossier wordt bij aanvraag beoordeeld door een senior adviseur RO van Kubiek.
 • Tijdens een startgesprek wordt de aard van het dossier doorgesproken, een planning opgesteld met een inschatting van het te besteden aantal uren. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het dossier wordt bepaald wie de werkzaamheden op zal pakken en welk uurtarief hierbij passend is. We gaan hierbij altijd uit van het vierogenprincipe, een senior adviseur blijft eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden, ook als het dossier door een junior adviseur kan worden behandeld. 
 • Tijdens het proces wordt de gemeente met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van het proces en de beoogde einddatum van de werkzaamheden.

Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring met ruimtelijke vraagstukken zowel voor gemeenten als voor ontwikkelaars en particulieren. Zo krijgt het RO dossier de benodigde aandacht en expertise en wordt de werkdruk bij de gemeente teruggebracht en de RO afdeling ontzorgd.

Werkzaamheden:

U kunt Kubiek inzetten voor begeleiding en advisering bij:

 • Principeverzoeken
 • Omgevingsvergunningen
 • Bestemmings-,  wijzigings-, en uitwerkingsplannen en straks Omgevingsplannen
 • Quickscans RO
 • Zienswijzennota’s
 • Participatietrajecten
 • Beleidsnotities
 • Handhavingsdossiers
 • Bezwaar- en Beroepszaken

Interesse in deze werkzaamheden en deze nieuwe manier van samenwerken? Neem contact op via info@kubiek.nu of bel  0318 - 50 56 37 voor meer informatie.
Kubiek in cijfers

 • 15 deskundige adviseurs
 • Meer dan 350 projecten per jaar
 • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
 • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk