Wilt u een zienswijze geven op het bestemmingsplan?
De gemeenten bieden omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het ontwerp bestemmingsplan. Zij zullen de zienswijzen meewegen in de verdere afronding van het bestemmingsplan. Mogelijk leidt de zienswijze tot een aanpassing van het plan. U kunt een zienswijze geven in de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Wanneer ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage?
Nadat het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld, het vooroverleg in het kader van artikel 3.1.1 Bro heeft plaatsgevonden en de eventuele inspraakreacties zijn verzameld, wordt het ontwerpbestemmingsplan voorbereid.

Bij het opstellen van het  ontwerpbestemmingsplan wordt rekening gehouden met de binnengekomen reacties van de instanties en andere belanghebbenden. Waar nodig of gewenst wordt het bestemmingsplan hierop aangepast.

Het ontwerpbestemmingsplan zal vervolgens voor zes weken ter inzage worden gelegd. Dit is de formele start van de bestemmingsplanprocedure. Ieder bestemmingsplan zal als ontwerp ter inzage gelegd moeten worden voor een periode van zes weken. Binnen de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om hun zienswijzen op het bestemmingsplan kenbaar te maken.

Welke meerwaarde heeft een zienswijze voor de beroepsfase van het bestemmingsplan?
Wanneer de gemeente in uw ogen onvoldoende rekening heeft gehouden met uw zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast heeft gesteld bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Diegenen die geen zienswijze hebben ingediend hebben deze mogelijkheid in principe niet. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor hen die redelijkerwijs niet hadden kunnen reageren op het bestemmingsplan of wanneer het bestemmingsplan na ter inzage legging gewijzigd wordt vastgesteld.

Kubiek is deskundig in het opstellen van een zienswijze
Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende bestemmingsplannen en zienswijzen. Wij zien vooral een meerwaarde in het inschatten van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging op basis van uw zienswijze.

Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

Naar Bezwaar en beroep

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01