Wilt u een inspraakreactie geven op een bestemmingsplan?

De gemeenten bieden omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Zo is de gemeente in een vroeg stadium op de hoogte van de mogelijke bezwaren uit de omgeving en kan de gemeente overwegen het bestemmingsplan hierop aan te passen. U kunt een inspraakreactie geven als het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt.


Wanneer ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage?

De procedure van een bestemmingsplan bestaat uit een aantal fasen. De eerste fase betreft het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp wordt gebruikt om het verplichte vooroverleg, in het kader van artikel 3.1.1 Bro, met de belanghebbende overleg instanties te voeren. Vaak wordt gelijktijdig het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op deze wijze wordt aan andere belanghebbenden inzicht gegeven in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. In de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunt u een inspraakreactie geven.


Kunt u op elk bestemmingsplan een inspraakreactie geven?

Gemeenten zijn verplicht om vooroverleg te voeren met de belanghebbende instanties. Het ter inzage leggen van een voorontwerp en de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie zijn echter geen verplicht onderdeel van een bestemmingsplan procedure.

Gemeenten hebben zelf de keuze om dit wel of niet te doen. Als een ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld zonder een voorontwerpbestemmingsplan kunt u geen inspraakreactie geven. U kunt dan uw zienswijze geven in de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.


Kubiek is deskundig in het opstellen van een inspraakreactie.

Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende bestemmingsplannen en inspraakreacties. Wij zien vooral een meerwaarde in het inschatten van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging op basis van uw inspraakreactie.


Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.


Naar Bezwaar en beroep

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01