In de krant of op de website van uw gemeente wordt bekend gemaakt welke omgevingsvergunningen er door de gemeente zijn afgegeven. Wanneer de gemeente in uw directe omgeving een omgevingsvergunning heeft afgegeven heeft dit mogelijk gevolgen voor uw situatie. Het is daarom mogelijk om binnen 6 weken, nadat de omgevingsvergunning is verzonden, schriftelijk bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. Hiertoe dient een bezwaarschrift te worden opgesteld op welke gronden u bezwaar maakt tegen de verleende omgevingsvergunning. De mogelijkheid om bezwaar te maken geldt echter alleen voor 'belanghebbenden'. U bent belanghebbende als de vergunning betrekking heeft op een locatie in de directe omgeving van uw woning of bedrijf en uw belang hierdoor rechtstreeks wordt getroffen. Het beperkt zich hierbij niet alleen tot directe omwonenden. De mogelijkheid tot bezwaar geldt ook voor mensen en bedrijven die door de voorgenomen ontwikkeling benadeeld worden in hun woon- en leefomgeving respectievelijk hun bedrijfsvoering.

U bent ook belanghebbende wanneer u door middel van een vereniging of stichting een bepaald belang vertegenwoordigd. Voorbeelden hiervan zijn historische verenigingen of stichtingen tot natuurbehoud.

Het orgaan dat heeft besloten over de omgevingsvergunning behandelt ook het bezwaar, meestal het College van Burgemeester & Wethouders. Meestal laat het college zich adviseren door een Commissie van Bezwaarschriften. Deze commissie vraagt aan de bezwaarmakers een mondelinge toelichting op de bezwaren tegen de omgevingsvergunning, zodat men een goed beeld krijgt van de wijzigingen en belangen. Het College van B&W besluit vervolgens tot handhaving of aanpassing van de verleende vergunning.

Het zou kunnen dat u wilt voorkomen dat de vergunninghouder al start met zijn/haar project, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt. In dat geval is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Raad van State. De Raad van State behandelt deze aanvraag met voorrang en kan besluiten om de vergunning te schorsen, zodat de vergunninghouder nog niet kan beginnen, zolang de procedure van uw bezwaar tegen de betreffende omgevingsvergunning loopt. Kubiek Ruimtelijke Plannen kan de aanvraag bij de Raad van State voor u verzorgen.

Naar Bezwaar en beroep

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk