In de krant of op de website van uw gemeente wordt bekend gemaakt welke omgevingsvergunningen er door de gemeente zijn afgegeven. Wanneer de gemeente in uw directe omgeving een omgevingsvergunning heeft afgegeven heeft dit mogelijk gevolgen voor uw situatie. Het is daarom mogelijk om binnen 6 weken, nadat de omgevingsvergunning is verzonden, schriftelijk bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. Hiertoe dient een bezwaarschrift te worden opgesteld op welke gronden u bezwaar maakt tegen de verleende omgevingsvergunning. De mogelijkheid om bezwaar te maken geldt echter alleen voor 'belanghebbenden'. U bent belanghebbende als de vergunning betrekking heeft op een locatie in de directe omgeving van uw woning of bedrijf en uw belang hierdoor rechtstreeks wordt getroffen. Het beperkt zich hierbij niet alleen tot directe omwonenden. De mogelijkheid tot bezwaar geldt ook voor mensen en bedrijven die door de voorgenomen ontwikkeling benadeeld worden in hun woon- en leefomgeving respectievelijk hun bedrijfsvoering.

U bent ook belanghebbende wanneer u door middel van een vereniging of stichting een bepaald belang vertegenwoordigd. Voorbeelden hiervan zijn historische verenigingen of stichtingen tot natuurbehoud.

Het orgaan dat heeft besloten over de omgevingsvergunning behandelt ook het bezwaar, meestal het College van Burgemeester & Wethouders. Meestal laat het college zich adviseren door een Commissie van Bezwaarschriften. Deze commissie vraagt aan de bezwaarmakers een mondelinge toelichting op de bezwaren tegen de omgevingsvergunning, zodat men een goed beeld krijgt van de wijzigingen en belangen. Het College van B&W besluit vervolgens tot handhaving of aanpassing van de verleende vergunning.

Het zou kunnen dat u wilt voorkomen dat de vergunninghouder al start met zijn/haar project, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt. In dat geval is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Raad van State. De Raad van State behandelt deze aanvraag met voorrang en kan besluiten om de vergunning te schorsen, zodat de vergunninghouder nog niet kan beginnen, zolang de procedure van uw bezwaar tegen de betreffende omgevingsvergunning loopt. Kubiek Ruimtelijke Plannen kan de aanvraag bij de Raad van State voor u verzorgen.

Naar Bezwaar en beroep

Neem contact op met één van onze adviseurs!

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 12 deskundige medewerkers
  • Mensen van de praktijk
  • Meer dan 200 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Door heel Nederland actief

Testimonials

“Als er iets was, werden we elke keer goed geïnformeerd en ging Kubiek er voortvarend mee aan de slag”
Tuinbouwbedrijf in Rijnsburg

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek mag het #bestemmingsplan voor herontwikkeling aan de Gervenhof e.o. te Putten opstellen na gunning via aanbe… https://t.co/XfY6IaoDLz

Kubiek biedt vanaf nu ook #advies bij aankoop vastgoed en gronden https://t.co/a1abM9PsL3 Haal meer uit je plan met Kubiek!
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01