Ons team

CorstianWebsite1

Corstian Hanse MSc

Projectleider ruimtelijke ordening

M. 06 - 53 94 83 57
E. corstian@kubiek.nu

Als projectleider ruimtelijke ordening streeft Corstian altijd naar een hoog kwaliteitsniveau. Met zijn planologische studie is hij breed opgeleid binnen de ruimtelijke ordening en het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft een goed analytisch vermogen en voelt zich betrokken bij uw ruimtelijke vraagstuk. Vanuit zijn achtergrond als adviseur in het ruimtelijk bestuursrecht, is hij uitstekend in staat om u hierover van ruimtelijk en juridisch advies te voorzien.

RexWebsite

ir. Rex den Heijer

Bedrijfsleider en projectleider ruimtelijke ordening

M. 06 - 23 98 79 90
E. rex@kubiek.nu

In gebiedsontwikkeling, planologie en stedenbouw heeft Rex ruim 20 jaar ervaring. Bij zijn opdrachten verdiept hij zich in de politiek-bestuurlijke context, de  actualiteiten in de markt, de planologisch-stedenbouwkundige situatie en het krachtenveld van belanghebbenden. Hierbij zorgt Rex voor het opstellen van de noodzakelijke documenten voor de ruimtelijk juridische procedure. De vraag “Hoe bouw je aan vertrouwen” stelt hij keer op keer centraal in opgaven waar overheden, bewoners en bedrijven elkaar moeten vinden in de transitie van gebieden.

 

GerritaWebsite

Gerrita Jansen MSc

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 51 53 48 31
E. gerrita@kubiek.nu

Gerrita is een enthousiaste planoloog die haar kennis over ruimtelijke ordening graag deelt en toepast. Ze gaat zorgvuldig en doelgericht te werkt, om te komen tot de beste oplossing voor uw (gecompliceerde) vraagstuk. Momenteel is zij voor een deel van haar tijd gedetacheerd bij de gemeente Veenendaal als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, waar ze onder andere actief meedenkt over de implementatie van de Omgevingswet.  

Mellie-site

Mellie Keegstra

Senior adviseur en MFN-registermediator

M. 06 - 82 44 06 95
E. mellie@kubiek.nu

In gebiedsontwikkeling en het krachtenveld dat daar bij hoort heeft Mellie ruime ervaring. Zij spreekt de taal van de overheid en het bedrijfsleven en kan zich inleven in de situatie van belanghebbenden. Vanuit haar achtergrond als bestuursrechtelijk adviseur en haar sterk analytisch en verbindend vermogen, is zij uitstekend in staat initiatieven op te starten en te begeleiden. Zij verstaat de kunst om draagvlak te creëren voor initiatieven en vastgelopen processen vlot te trekken.

PelleWebsite

Pelle Keizer MSc

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 57 38 44 95
E. pelle@kubiek.nu

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn steeds vaker complexe processen waarbij overzicht, visie, kennis en daadkracht van groot belang zijn om uw project te realiseren. Tegelijkertijd wilt u als ontwikkelaar zoveel mogelijk worden ontzorgd en met comfort de planprocedure doorlopen. Pelle heeft een achtergrond in ruimtelijke planprocessen en is in staat om als uw adviseur uw project tot een goed einde te begeleiden. Met veel plezier en motivatie zet hij zich in voor uw ruimtelijke ambities!

Renske Hoekstra

Renske Hoekstra MA

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 82 88 31 90
E. renske@kubiek.nu

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen complex zijn. Voor het realiseren van deze plannen is goede communicatie cruciaal. Renske is een geschikte adviseur om u hierbij te helpen. Vanwege haar achtergrond in de planologie en in educatie en communicatie, kan Renske goed verbindingen leggen tussen verschillende partijen. Hierdoor kan zij op een toegankelijke manier uw plannen begeleiden en de vragen vanuit de overheden met u bespreken. Op die manier komen wij tot een sterke verantwoording bij uw plan.

DirielWebsite

drs. Diriël van Lienden

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 57 38 48 38
E. diriel@kubiek.nu

Met haar planologische achtergrond en jarenlange werkervaring bij de gemeente kan Diriël goed inschatten wat een goede aanpak is van uw vraagstuk en welke partijen zij hierbij op welk moment moet betrekken. Hierbij houdt zij de belangen van alle partijen goed in beeld. Zij kent de inhoud, is gedreven en werkt gestructureerd. Kortom, uw vraagstuk is bij haar in goede handen.

MatsWebsite

Mats Ottink

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 30 07 72 38
E. mats@kubiek.nu

Onze leefomgeving verandert continu, waarbij binnen ruimtelijke ontwikkelingen rekening moet worden gehouden met veel verschillende belangen. Binnen uw project kan Mats als adviseur deze belangen goed tegen elkaar afwegen om zo tot de beste oplossingen te komen. Mede door zijn gemeentelijke ervaring weet hij goed wat er voor nodig is om een plan tot een succesvol einde te brengen. Laagdrempelig contact staat hierbij hoog in het vaandel, om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het planproces.
 

JanWebsite

ing. Jan Polinder

Projectleider ruimtelijke ordening

M. 06 - 51 15 07 38
E. jan@kubiek.nu

Met zijn kennis van gebiedsontwikkeling en bouwmanagement is Jan in staat om zich in te leven in de haalbaarheid van een ruimtelijk project. Mede door zijn bestuurlijke ervaring is hij een goede gesprekspartner in gesprekken met belanghebbenden rondom een nieuw initiatief. Als projectleider weet hij waar hij moet zijn voor een goed advies en kan hij overzien wat de impact hiervan is voor het project. Daarnaast is hij daadkrachtig en zeer gedreven om kleine en grote projecten tot een goed eind te brengen.

BramWebsite1

ing. Bram Quaak

Directeur

M. 06 - 26 64 25 95
E. bram@kubiek.nu

Vanuit zijn achtergrond in de gebiedsontwikkeling en project- management, is Bram een gedreven projectmanager in ruimtelijke ontwikkeling met inhoudelijke kennis. Door zijn gedreven en georganiseerde instelling is hij in staat complexe projecten te overzien en tot een goed einde te brengen. Met zijn diplomatieke rust is hij in staat om, in soms roerige omgevingen, voor uw ruimtelijke opgave een goed eindresultaat te behalen.

LennartWebsite

Lennart Schölvinck MSc

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 82457903
E. lennart@kubiek.nu

Het ruimtelijk proces kan soms best ingewikkeld zijn. Waarbij de gemeente u stukken vraagt waar u weinig van begrijpt. Als planoloog met een achtergrond in de stedenbouw kan Lennart u deze zorgen uit handen nemen. Hierbij is het doel om efficiënt te handelen waarbij u sterk wordt betrokken bij het proces zodat u begrijpt waar wij mee bezig zijn. Hij is tevreden wanneer uw plan is gerealiseerd waarbij alle partijen op een heldere manier hebben samengewerkt.

IrisWebsite

Iris van Steenbergen MSc

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 82442377
E. iris@kubiek.nu

Iris is een enthousiaste en kritische adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Haar ervaring bij een gemeente en haar achtergrond in stadgeografie maken dat zij theoretische inzichten en de praktijk goed met elkaar weet te verbinden. Helder inzicht krijgen staat hierbij centraal. Ze fungeert graag als een spin-in-het-web tussen verschillende actoren, om zo complexe ruimtelijke vraagstukken multidisciplinair te belichten en tot duidelijke oplossingen te komen. Haar passie ligt bij het thema duurzaamheid dit neemt zij graag mee in haar afwegingen en adviezen. Ze is gedreven om haar doel te bereiken, legt snel verbanden en ziet waar kansen liggen in een project.

 

Dirk IJzereef

Dirk IJzereef

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 51 21 99 02
E. dirk@kubiek.nu

Met mijn ervaring als zowel ambtenaar als adviseur weeg ik af wat de opdrachtgever wil en waar de gemeente achter staat. Het verbinden van alle belangen en belanghebbenden staat hierbij centraal. Zo leveren we gezamenlijk een bijdrage aan een goede leefomgeving.

PeterWebsite

Peter Wallenburg MSc

Adviseur stedenbouw en planologie

M. 06 - 23 79 15 05
E. peter@kubiek.nu

Dankzij zijn planologische opleiding en het vermogen om snel verbanden te zien, heeft Peter een actuele kennis en een goed begrip van ruimtelijke ordening en ruimtelijk bestuursrecht. Hij is betrokken bij u als opdrachtgever om samen naar de wensen en mogelijkheden te kijken van een ruimtelijk vraagstuk. Uw ruimtelijke procedure is bij Peter in betrouwbare handen.

FerasWebsite

Feras Alhazzaa

Tekenaar

M. 06 - 20 76 92 25
E. info@kubiek.nu

Als vormgever en tekenaar heeft Feras een brede achtergrond in het verbeelden van ruimtelijke plannen met de daarvoor benodigde precisie. Zo kan hij moeiteloos de verbeelding van bestemmingsplannen maken, ruimtelijke plannen landschappelijk inpassen en de inrichting van (openbare) ruimte visualiseren. Hiervoor gebruikt Feras professionele software zoals AutoCAD en Dezta. U kunt de visualisatie van uw plannen gerust aan Feras overlaten. 

Jos Rutten

Jos Rutten

Controller

T. 0318 - 56 16 41
E. jos.rutten@quadraatholding.nu

Mijn motto is: alles moet kloppen, en graag ook nog op tijd! Daarmee ben ik geknipt voor mijn werk als controller.

Donald Meis

Donald Meis MSc

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 58 83 31 04
E. donald@kubiek.nu

Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak gekenmerkt door een verscheidenheid aan ruimtelijke functies, omstandigheden, belangen en regels. Dit vraagt om planologen die niet alleen focussen op de inhoud van een plan, maar die ook aandacht geven aan het planningsproces en de context waarin dit plaatsvindt. Dankzij zijn breed georiënteerde planologische studieachtergrond heeft Donald veel kennis van deze aspecten en kan hij structuur aanbrengen in uw ruimtelijk opgave. Dit geeft de nodige overzichtelijkheid en rust, die helpt om de mogelijkheden te onthullen die uw project verder helpen

 

Jurian Brokelman

Jurian Brokelman

Medewerker Marketing en Communicatie.

M. 06 - 51 55 81 05
E. jurian@kubiek.nu

Vanuit bedrijfskunde kijk ik naar alles wat met marketing en communicatie te maken heeft.

Fred den Boef

drs. Fred den Boef

Senior adviseur en cursusleider

M. 06 - 27 62 17 58
E. fred@kubiek.nu

Als gedreven bestuurlijk en juridisch adviseur heeft Fred de afgelopen decennia bij diverse provincies en tal van gemeenten gewerkt aan zowel kleine als grote projecten voor gebiedsontwikkeling op het snijvlak van planrealisatie en grondbeleid. Zijn brede ervaring met publiek-private samenwerking en zijn gedegen juridische vakkennis maken hem tot een goede verbinder tussen overheid en private initiatiefnemers. Daarnaast verzorgt hij als cursusleider met veel enthousiasme het Kubiek cursusprogramma “Werken met de nieuwe Omgevingswet”.

jenny-te-kloese

Jenny te Kloese

Administratief medewerker

M. 06 - 30 55 65 87
E. jenny.te.kloese@quadraatholding.nu

Jenny zorgt ervoor dat onze (personeels) administratie altijd op orde is.

 

Nadine Versluis

Nadine Versluis

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 13 93 75 97
E. nadine@kubiek.nu

Dankzij mijn achtergrond in stads- en architectuurgeschiedenis heb ik een brede oriëntatie omtrent ruimtelijke ordening. Ik ben met name geïnteresseerd in herbestemming en monumentenzorg om zo cultuurhistorische en architecturale waarden voor de samenleving van de historische omgeving te behouden. Binnen Kubiek zal ik projecten op dit gebied met veel enthousiasme aanpakken.

Anton van Laar

Anton van Laar

Officemanager

M. 06 - 51 28 08 71
E. anton.van.laar@quadraatholding.nu

Anton is een “mensenmens” en krijgt als office manager energie als hij zijn collega’s kan “ontzorgen” en zij met plezier hun werk kunnen doen! Hij is het uitnodigend gezicht en de gastheer voor onze bezoekers en organisatie

Henk Pitlo

Henk Pitlo

Officemanager

M. 06 - 12 11 49 08
E. henk.pitlo@quadraatholding.nu

Henk zorgt als officemanager dat alles binnen het bedrijf op rolletjes loopt. Hij stelt zichzelf graag ten dienste van zijn medemens. Als alle personeelsleden de diensten en middelen tot hun beschikking hebben die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, geeft dat hem een voldaan gevoel.

 

Michiel van Uden

Michiel van Uden

Communicatieadviseur

M. 06 - 53 96 97 43
E. michiel.van.uden@qudraatholding.nu

Michiel heeft vanuit zijn achtergrond als sociaal geograaf een brede interesse en houdt zich graag bezig met projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Daarnaast geniet hij van schrijven, plannen en organiseren, iets wat hem goed van pas komt in zijn functie als coördinator aanbestedingen.

Marjorie Oskam

Marjorie Oskam

Marketing en communicatieadviseur

M. 06 - 58 93 00 26
E. marjorie@kubiek.nu

Mensen en middelen verbinden, dat is waar ik plezier van krijg. Een combinatie van marketing, communicatie en pr, in mijn ogen onlosmakelijk verbonden.

Karina de Graaf

drs. Karina de Graaf

Sr. projectleider/adviseur ruimtelijke ontwikkeling

M. 06 - 10 74 78 74
E. karina@kubiek.nu

Het leukste vind ik het politieke spel. Om binnen de driehoek organisatie, samenleving en de politiek iets moois te laten ontstaan op RO gebied.

Tjeerd Visser

Tjeerd Visser

Adviseur ruimtelijke ordening

M. 06 - 83 54 70 60
E. tjeerd@kubiek.nu

Op het snijvlak publiek/privaat spelen in de ruimtelijke ordening allerlei belangen, beleidstukken, wetten en omgevingsaspecten een rol. Binnen deze veelzijdige context werk ik met plezier aan uw ruimtelijke opgave!

Gerrit Post

Gerrit Post

Projectleider ruimtelijke ordening

M. 06 - 22 80 73 23
E. gerrit@kubiek.nu

Met zijn ruime ervaring op het gebied van politiek, bestuur en bedrijfsleven geeft Gerrit op een energieke manier invulling aan ruimtelijke ontwikkeling.

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk