Iris van Steenbergen

Iris van Steenbergen

Of Kubiek een ruimtelijke onderbouwing kon aanleveren voor een zonneveld in Hilvarenbeek. Klein detail: de aanvraag moest al binnen een paar weken ingediend zijn. Kubiek ging voortvarend aan de slag en wist in samenwerking met Ecoresult en Maris landschapsarchitectuur een haalbaar en duurzaam plan neer te zetten.

De opdrachtgever, een ontwikkelaar van zonneparken, benaderde Kubiek Ruimtelijke Plannen begin juli omdat hij mogelijkheden zag voor een zonneveld op een perceel aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. Om dit jaar nog enige kans te maken, moesten aanvragen vóór 1 augustus aangeleverd worden bij de gemeente. Een hele uitdaging, maar Kubiek zet zich graag in voor duurzame ruimtelijke plannen en pakte de handschoen op. Er moest voor de deadline niet alleen een ruimtelijke onderbouwing en een m.e.r-beoordeling op tafel komen, het beleid van de gemeente vroeg ook om een inpassingsplan en een zogeheten quickscan flora en fauna.

Inpassingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en de vormvrije m.e.r.-beoordeling schreef Diriël van Lienden van Kubiek. Voor het inpassingsplan schakelde ze Maris landschapsarchitectuur in. “We stellen wel vaker inpassingsplannen op voor Kubiek”, vertelt Cees Maris van het bureau. “En als wij bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing nodig hebben, weten we Kubiek te vinden. We vullen elkaar goed aan.”

Voor het project in Hilvarenbeek bracht zijn bureau eerst het eigene van de locatie in kaart. “Zo doen we dat bij vrijwel elk plan. We gaan dan na hoe de natuur en de mens het landschap door de jaren heen hebben gevormd. Vervolgens kijken we welke ingrediënten daarvan een plek kunnen krijgen bij een nieuwe ontwikkeling.”

In het geval van een zonneveld wordt ook geprobeerd om de panelen zo goed mogelijk te ‘verpakken’, aldus Maris. “Het is belangrijk dat je zo’n akker niet tot de rand vol legt met zonnepanelen, maar aan de randen bijvoorbeeld houtwallen aan te leggen en bomen aan te planten. Het mooie is dat die nieuwe hakhoutwallen en boomgroepen ook echt iets toevoegen aan het landschap. Door een bloemrijk grasveld en bijenkasten in het plan op te nemen, kun je er echt voor zorgen dat de natuur een impuls krijgt.”

Quickscan flora en fauna

Dat het zonneveld in Hilvarenbeek geen schadelijke gevolgen zou hebben voor de natuur, moest nog wel onderbouwd worden met een flora- en faunaonderzoek. Daarvoor benaderde Diriël Ecoresult, een bureau dat regelmatig wordt ingeschakeld door Kubiek. “We werken al jarenlang heel goed samen met Kubiek”, vertelt Anton van Meurs van Ecoresult. “Elke week gaan er wel een of twee rapporten die kant op. De samenwerking is naar volle tevredenheid. Natuurlijk geven we wel eens een advies dat Kubiek niet goed uitkomt, bijvoorbeeld omdat het vertraging oplevert of om een extra inspanning vraagt. Maar wij kijken puur wat er wettelijk gezien mogelijk is, en dat wordt echt gewaardeerd.”

In dit geval was er na de quickscan geen reden voor verder onderzoek. “Er liggen in de nabije omgeving geen beschermde natuurgebieden. Het ging hier bovendien om een akker in vrij open gebied, zonder watergang of robuuste bomenrijen. Daar verwacht je niet zo veel beschermde flora en fauna. We gaan altijd nog wel zelf in het plangebied kijken, maar dat leverde in dit geval ook geen nieuwe inzichten op.”

Er is nog wel eens kritiek op de ontwikkeling van dit soort zonnevelden. Onterecht, vindt Van Meurs. “Zeker in dit geval. In het inpassingsplan wordt een aanzienlijk deel van het perceel opengelaten, waardoor er meer juist ruimte komt voor planten en kleine dieren. Qua ecologie zie ik veel liever zo’n goed ingepast zonnepanelenveld dan een maïsveld.”

Volgende ronde

De conclusies van Ecoresult kwamen binnen twee weken binnen en Maris kon op korte termijn al voor een eerste schets van het inpassingsplan zorgen. Zo kon Kubiek de aanvraag na een paar hectische weken op tijd indienen. De inspanningen van alle betrokken partijen werden beloond: het plan voor een zonneveld aan de Ambrosiusweg mocht door naar de volgende ronde en kon verder uitgewerkt worden.

 
 
 

“Hierbij het verheugende bericht waar we al jaren naar uit hebben gezien. Dankzij jouw vakkundigheid kennis van zaken en tomeloze inzet is het eindelijk voor elkaar gekomen.” Het is altijd leuk om dit soort enthousiaste mails binnen te krijgen. Lees in deze blog hoe Diriël van Kubiek de handen op elkaar kreeg in Sint Pancras.

Het draaide bij dit project om een woonhuis met een stuk grond uit een erfenis. De woning stond aan de Bovenweg, maar het perceel liep achter het huis helemaal door tot aan de Benedenweg. Het stuk grond, met als bestemming tuin, lag daar middenin een lint van bebouwing.

Bouwkundig tekenaar Hans van den Burg adviseerde de familie om het deel van het perceel aan de kant van de Benedenweg apart te verkopen als bouwlocatie. Voordat het stuk grond in de verkoop zou gaan, moest het bestemmingsplan nog wel gewijzigd worden, maar de gemeente Langedijk had al aangegeven dat ze bereid was om daaraan mee te werken.

Van den Burg zette namens de erfgename de procedure in gang en schakelde een ruimtelijk adviseur in. Na bijna vier jaar was er echter nog maar weinig vooruitgang geboekt, vertelt hij. “Toen ben ik gewoon het internet op gegaan om te zoeken naar een partij die wel ter zake kundig zou zijn. Zo kwam ik bij Kubiek terecht. Diriël is er vervolgens mee aan de slag gegaan. Nou, toen kwam er eindelijk schot in de zaak. Diriël zat erop als een bok op een haverkist. Echt geweldig!”

Kubiek Ruimtelijke Plannen voerde overleg met de gemeente, had regelmatig contact met de eigenaar van het stuk grond en herschreef het concept-bestemmingsplan dat er inmiddels al lag. Punt van aandacht was dat een naastgelegen bedrijf mogelijk voor overlast zou kunnen zorgen, maar Kubiek zag binnen de geldende ruimtelijke regels wel degelijk ruimte voor de bouw van de woning. In het plan werd bijvoorbeeld vastgelegd dat de te bouwen woning voorzien zou worden van een zogenoemde dove gevel, zodat eventuele geluidsoverlast beperkt zou blijven.

Toen het bestemmingsplan ter inzage lag, kwam er nog een zienswijze binnen. Na een goed gesprek met de indieners, de eigenaar van de grond en de gemeente kon het bestemmingsplan echter toch vastgesteld worden in de raad. Daarmee is de weg vrij om het stuk grond te verkopen als kant en klare bouwlocatie.

Van Den Burg is nog altijd heel blij dat hij bij Kubiek terechtgekomen is. “Mocht er ooit nog eens zo’n project op mijn pad komen, dan weet ik waar ik moet zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Al is dat niet zo waarschijnlijk, want inmiddels ben ik met pensioen gegaan. Maar als iemand in mijn omgeving tegen zoiets aanloopt, zou ik altijd zeggen: ga naar Kubiek!”

In het Noord-Hollandse Hem stond een bedrijfswoning te koop. Het bijbehorende agrarische bedrijf was er al geruime tijd niet meer, maar de bestemming was nooit gewijzigd. Een echtpaar wilde de woning graag betrekken als reguliere woning. Dat lukte, mede dankzij de inspanningen van Kubiek.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte ervoor zorgt dat de opdrachtgevers niet als nummer worden behandeld.… https://t.co/gRIV4TtV6B

Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte middels een wijziging van het bestemmingsplan, en de uitgebreide aanvraa… https://t.co/uFi29DfkgJ
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk