dinsdag, 15 november 2022
Gepubliceerd in Blog

Voor een goed stedenbouwkundig plan is een goede samenwerking met alle stakeholders onontbeerlijk. Door al vanaf het begin de verbinding met alle betrokken partijen te zoeken, kan Kubiek teleurstellingen in een latere fase voorkomen. Zo ontstaat er een plan waar iedereen trots op kan zijn.

Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Kubiek Ruimtelijke Plannen is ingeschakeld voor ondersteuning bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een nieuw appartementencomplex langs het Spaarne in Haarlem. De hoogbouwvisie van de gemeente voor een stedenbouwkundige massa blijkt lastig te vertalen in een stedenbouwkundig ontwerp.

Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Aanvankelijk werd Kubiek ingeschakeld om een bestemmingsplanwijziging te regelen voor een nieuwe locatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Omdat de gemeente Amsterdam plannen heeft om het complete stationsgebied aan te pakken raakte Kubiek al snel betrokken bij het overleg over de stedenbouwkundige planvorming.

donderdag, 29 september 2022
Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Elburg het bestemmingsplan Kopse Waard vastgesteld.

Gepubliceerd in Blog

Hoe wijk je af van een bestemmingsplan? Gerrita vertelt er alles over in deze blog.

Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Vanuit Kubiek Ruimtelijke Plannen werkt Donald Meis met plezier als beleidsadviseur ruimte voor de gemeente Ermelo. Op het moment is hij betrokken bij de revitalisering en herbestemming van vakantieparken in het buitengebied. 

Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Met Kubiek camperen in de natuur 
Kubiek Ruimtelijke plannen is betrokken bij Camping Markdal, een mooie kleinschalige camping langs de rivier de Mark. Klaas Smit en Sylvia Rutte runnen de camping in Standdaarbuiten al jaren. Ze wilden graag het aantal staplaatsen uitbreiden, maar nadrukkelijk ook meer ruimte geven aan de natuur. Kubiek maakte dat mede mogelijk door een nieuw bestemmingsplan te schrijven.

maandag, 12 april 2021
Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Aan het begin van de winkelstraat van Kesteren staat een monumentale dijkwoning met een grote schuur erachter. De eigenaars wilden graag kleiner gaan wonen, maar het pand kon alleen verkocht worden als de bestemming gewijzigd zou worden. Kubiek pakte de handschoen op.

donderdag, 01 april 2021
Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Op een donk bij Hoogblokland was jarenlang veehouderij gevestigd. Kubiek stelde een stedenbouwkundig plan op voor herinrichting van het perceel en schreef tegelijktijdig een nieuw bestemmingsplan. Dat leverde een plan op voor nieuwe woningen die prachtig in het omliggende landschap passen.

vrijdag, 08 januari 2021
Gepubliceerd in Projectenoverzicht

Voor een melkveehouder in Vuren schreef Kubiek een wijzigingsplan, waardoor het mogelijk werd om een aantal grienden om te zetten in grasland en een stuk agrarische grond in de directe omgeving juist een natuurfunctie te geven.

De melkveehouderij beschikt niet alleen over weilanden, maar ook over grienden en bossen. Een aantal van die grienden lagen tot voor kort vlak achter de boerderij. De eigenaar van de boerderij wilde de vegetatie op de drie percelen het liefst kappen, het terrein egaliseren en er gras zaaien, zodat hij de gronden zou kunnen gebruiken voor de weidegang. Hij was graag bereid om het verlies van dat stukje natuur te compenseren door elders op zijn land nieuwe natuur aan te leggen. Een perceel aan de rand van Heukelom leek daarvoor een geschikte plek, omdat de natuur daar mooi zouden aansluiten op het omliggende landschap.  

De gemeente West Betuwe stond positief tegenover de plannen, maar vroeg wel om een flora- en faunaonderzoek. Ook stelde de gemeente als voorwaarde dat het nieuwe stuk natuur minstens zo groot zou worden als de grienden die zouden verdwijnen.

De quickscan flora en fauna die de eigenaar van het melkveebedrijf al had laten maken voldeed niet aan de eisen van de gemeente. Om de wijziging toch mogelijk te maken schakelde de melkveehouder vervolgens Kubiek Ruimtelijke Plannen in. Diriël van Kubiek kwam naar Vuren om de situatie met eigen ogen te bekijken, samen met een medewerker van Ecoresult, een bureau waar Kubiek vaak mee samenwerkt. Ecoresult leverde een nieuwe quickscan aan.

Er werd ook goed nagedacht over de landschappelijke inpassing van het nieuw aan te leggen bosplantsoen. Kubiek overlegde hiervoor met de gemeente en de omgevingsdienst. Uiteindelijk werd vastgelegd dat de randbeplanting van het nieuwe natuurgebied zal bestaan uit knotwilgen. Daarbinnen zullen onder meer hazelaars, veldesdoorn, meidoorns, inlandse eiken en essen worden aangeplant. Ook komen er een aantal paden voor beheer en onderhoud, en wordt er waar mogelijk een doorkijkje naar Heukelum gerealiseerd. Inmiddels is de gemeente akkoord met het plan, vertelt de opdrachtgever desgevraagd. “In 2021 zal de nieuw te realiseren natuur worden aangelegd.”

Zo komt er aan de rand van Heukelom een mooi stuk natuur bij, ligt de boerderij er weer netjes bij en krijgen de koeien alle ruimte. “Wij wilden zelf natuurlijk ook geen kaalslag”, aldus de melkveehouder. “Het is mooi dat natuur en exploitatie op deze manier in evenwicht kunnen blijven.”

De opdrachtgever kijkt tevreden terug op de samenwerking met Kubiek. “Als ik in de toekomst opnieuw te maken krijg met een plan waarvoor een bestemmingswijziging nodig is, zou ik absoluut weer met Kubiek in zee gaan. Doordat het niet zo’n groot bureau is, zijn de lijnen kort. Ik vind het persoonlijk ook fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. Met Kubiek heb je een partij in huis die flexibel is en constructief meedenkt met de overheden. Als je op zo’n manier opereert, is er uiteindelijk veel mogelijk.”

Pagina 1 van 3

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk