telephoneemaillinkedin

HET ADVIES VAN KUBIEK RUIMTELIJKE PLANNEN MAAK ER GEBRUIK VAN!

 

WIE IS KUBIEK:

Kubiek is een onafhankelijk, betrokken en persoonlijk adviesbureau op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO). Wij adviseren bedrijven, overheden en particulieren in zowel landelijk als stedelijk gebied bij de verwezenlijking van hun ruimtelijke plannen of het oplossen van mogelijke ruimtelijke problemen.

 

DE VOORDELEN VOOR U:

  • Deskundig onafhankelijk advies
  • Veel ervaring met vergelijkbare cases in verschillende gemeentes door heel Nederland
  • Wij spreken de taal van de initiatiefnemer/ontwikkelaar als de toetsende overheid
  • Duidelijke afspraken en offerte
  • Maak gebruik van een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • U wordt snel teruggebeld

 

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

 

Wat zijn ruimtelijke plannen precies?
Ruimtelijke plannen beschrijven wat de overheid of een projectontwikkelaar van plan is op het gebied van ruimtelijke ordening. Als er een nieuwe wijk wordt ontwikkeld, of een nieuwe weg wordt aangelegd, dan staat dat in de ruimtelijke plannen beschreven. Overheden krijgen meer en meer een toetsende rol van ruimtelijke plannen. Initiatiefnemers als bedrijven en particulieren moeten zelf ruimtelijke plannen maken als ze willen uitbreiden of een nieuw droomhuis willen. Uiteindelijk vindt een toetsing plaats aan de regels die het rijk, de provincie en de gemeente stelt. Als het plan is goedgekeurd dan kun je starten met de realisatie.

Wat komt er kijken bij ruimtelijke plannen?
Ruimtelijke ontwikkeling, het veranderen van de bestemming van gronden, is vaak een meerjarenplan. Voor het plan wordt afgestemd met belanghebbenden, er komen ontwerpen aan d te pas. Soms wordt er onderzoek gedaan in de omgeving. Als alles samen komt ontstaat er een plan wat aangeboden wordt aan de gemeente. Aan een ruimtelijk plan werken heel veel specialisten onder andere planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, juristen, ecologen, geluidexperts, archeologen, en bodemdeskundigen.

Welke verschillende soorten ruimtelijke plannen zijn er?
Bij plannen kan je denken aan stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en principeverzoeken. Het zijn soms ook verbeeldingen van de bestemming, zodat het visuele plaatje duidelijk is. Er zit ook een juridisch component aan vast. De regels van het bestemmingsplan en de begeleiding van de procedure moeten voldoen aan de Nederlandse wet, de Wet ruimtelijke ordening.