20 december 2023

Verbindend in Sloterdijk’s Stadsontwikkeling; Haven-Stad

20 december 2023

Verbindend in Sloterdijk’s Stadsontwikkeling; Haven-Stad

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Rex Den Heijer
Rex den Heijer
Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

Verbindend in Sloterdijk's Stadsontwikkeling; Haven-Stad

Voor een goed stedenbouwkundig plan is een goede samenwerking met alle stakeholders onontbeerlijk. Door al vanaf het begin de verbinding met alle betrokken partijen te zoeken, kan Kubiek teleurstellingen in een latere fase voorkomen. Zo ontstaat er een plan waar iedereen trots op kan zijn.

Bestemmingsplanwijziging

Een voorbeeld hiervan is een locatie bij het station Amsterdam Sloterdijk. Aanvankelijk werd Kubiek ingeschakeld om een bestemmingsplanwijziging te regelen voor een nieuwe locatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Omdat de gemeente Amsterdam plannen heeft om het complete stationsgebied aan te pakken raakte Kubiek al snel betrokken bij het overleg over de stedenbouwkundige planvorming.
Kubiek werd na een tenderprocedure betrokken bij dit project gelegen op een zichtlocatie in Amsterdam Sloterdijk. Sloterdijk is de eerste fase in de ontwikkeling van het plan Haven-stad. Een kantoorgebouw moest er komen, maar hoe het er qua ontwerp uit ging zien was nog niet duidelijk. Het planologisch kader waarin het plan werd toegestaan werd het uitgangspunt. Doel werd om flexibiliteit in te bouwen zodat er nog voldoende speelruimte was voor het daadwerkelijke ontwerp.

Gebiedsvisie Haven-Stad en Sloterdijk-Centrum

De gemeente Amsterdam had een duidelijke visie het gebied Haven-Stad. Sloterdijk Centrum bevindt zich in deze eerste fase en is al volop in ontwikkeling. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het gebied te veranderen van hoofdzakelijk kantoren naar een gemengd woon- en werkgebied. Op dit moment wonen er al ongeveer 900 mensen. De verwachting is dat het aantal woningen in de komende 20 jaar naar 7.500 groeit. Naar verwachting zullen er in dit nieuwe deel van de stad over zo’n 20-30 jaar rond de 150.000 mensen wonen. Ondanks dat er veel woningen worden toegevoegd zal de functie werken een belangrijke rol blijven spelen.

Kubiek heeft haar meerwaarde aangebracht door het samenbrengen van de wensen/eisen van de diverse partijen. Zowel van de opdrachtgever als van de gemeente. Hierover hebben we overleg gevoerd zodat ieders wensen goed in het plan tot uiting kwamen. Vanuit de gemeente was het belangrijk om straten te maken met duidelijke wanden en levendige plinten. Zodat er ruimte komt voor horeca, dienstverlening, maar ook de culturele sector, sport en ontmoeten.
Daarnaast was ook duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Het voorkomen van hittestress, klimaatadaptatie en de vorming van groene zones en binnentuinen werden geïntegreerd in het plan.

Op dit soort zichtlocaties hebben vastgoedeigenaren veel mogelijkheden om uit te pakken met bijzondere architectuur en duurzame oplossingen die verstening van de stad tegen kunnen gaan. Tegelijkertijd moeten de initiatieven natuurlijk wel passen binnen de plannen die de gemeente heeft met het gebied. Bij dit project is een mooie samenwerking ontstaan tussen de verschillende partijen.

Gebiedsontwikkeling - Sloterdijk centrum - Amsterdam
Bekijk het bijbehorende project

Gebiedsontwikkeling – Sloterdijk centrum – Amsterdam

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Voormalige veehouderij in Hoogblokland transformeert naar woningen

  • Project
  • Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling - vakantiepark naar woonwijk - Ermelo

Revitalisering van vakantieparken: een duurzame transformatie

  • Project
  • Gebiedsontwikkeling
  • Participatie