20 november 2023

Uitzichtgevecht: Kubiek verdedigt omwonenden

zienswijze emmen
20 november 2023

Uitzichtgevecht: Kubiek verdedigt omwonenden

zienswijze emmen

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Corstian Hanse Kubiek
Corstian Hanse
Projectleider Ruimtelijke Ordening

Algemeen

Nu kijken ze nog uit op de landerijen, straks zitten ze tegen taluds en geluidsschermen aan te kijken. Een echtpaar uit Roswinkel, gemeente Emmen is niet blij met de plannen voor een ongelijkvloerse kruising vlak naast hun huis en schakelde Kubiek Ruimtelijke Plannen in.

De doorstroming op de provinciale weg N391, tussen Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen, moet beter. Als onderdeel daarvan wil de gemeente Emmen een rotonde bij Roswinkel vervangen door een ongelijkvloerse kruising, compleet met afritten, twee kleine rotondes en geluidsschermen. De plannen van de gemeente Emmen om de doorstroming op de N391 te verbeteren stuiten echter op weerstand van de omwonenden.

Uitzichtgevecht omwonenden

De omwonenden maken zich zorgen over het verlies van hun vrije uitzicht door de aanleg van afritten, rotondes en geluidsschermen. Daarnaast rijzen vragen over de toenemende verkeersdruk en de gevolgen voor luchtvervuiling en geluidsoverlast, vooral met een verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km/u.

Zienswijze en reactie Gemeente

Kubiek diende namens het echtpaar een zienswijze in bij de gemeente Emmen, waarin alle bezwaren tegen de ongelijkvloerse kruising werden uiteengezet. Ondanks enkele aanpassingen bevestigde de gemeente dat de plannen doorgaan. Omwonenden krijgen echter de mogelijkheid om een planschadeverzoek in te dienen.

Planschaderegeling

De planschaderegeling biedt de mogelijkheid voor compensatie voor waardevermindering van woningen. Kubiek staat het echtpaar bij in het indienen van het planschadeverzoek. Een onafhankelijk adviseur schat de schade in, en bij ontevredenheid kan Kubiek helpen met juridische stappen, zoals bezwaar en beroep.

zienswijze emmen
Bekijk het bijbehorende project

Zienswijze & nadeelcompensatie – Roswinkelerstraat – Emmen

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Nadeelcompensatie - Smachtenburgerweg - Harskamp

Uitzicht kwijt? Kubiek kent uw rechten!

  • Project
  • Nadeelcompensatie
  • Bezwaarschrift
  • In (hoger) beroep