6 februari 2024

Sportieve Transformatie: Van Heikikker tot Kunstgras

6 februari 2024

Sportieve Transformatie: Van Heikikker tot Kunstgras

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Gerrita Jansen
Adviseur Ruimtelijke Ordening

Algemeen

Glaspark Leerdam, zo moet het vernieuwde sportpark gaan heten. Maar het bestemmingsplan liet de ontwikkeling van het terrein niet toe. En toen dook er ook nog een beschermde kikker op. Kubiek bood soelaas.

Uitdagingen in herontwikkeling

Hoe zorg je als gemeente dat een verouderd sportpark weer aantrekkelijk wordt voor een brede groep gebruikers? Aan de Bruininxdeelsekade in Leerdam is sinds de jaren tachtig voetbalvereniging LRC Leerdam gevestigd. De gemeente Leerdam wil het gedateerde Sportpark Bruinsdeel graag vernieuwen. Het clubgebouw van LRC Leerdam moet gesloopt worden en er zal een nieuw gebouw verrijzen waar ook Hockey Club Leerdam gebruik van maakt. Het is de bedoeling dat andere verenigingen, scholen en recreanten ook op het terrein terecht kunnen.

Samenwerking met Kubiek

Het oude bestemmingsplan bood geen ruimte voor de ontwikkeling. Daarom schakelde adviesburo R.I.E.T. namens de gemeente Kubiek Ruimtelijke Plannen in. Kubiek stelde een nieuw bestemmingsplan op om de herinrichting van het terrein mogelijk te maken. Een zogenoemde afwijkingsbevoegdheid in de regels maakt alvast de weg vrij voor maatschappelijke voorzieningen die zich in de toekomst in het gebouw willen vestigen.

Innovaties in het nieuwe sportpark: kunstgras tot watercompensatie

Omdat het bebouwd oppervlak groter wordt en er verschillende kunstgrasvelden worden aangelegd, is er ook watercompensatie nodig. Een aantal sloten rond het plangebied moet verbreed worden om het regenwater te kunnen bergen. Verbreding van die sloten was echter niet direct mogelijk, omdat de beschermde heikikker er werd aangetroffen. Inmiddels is ontheffing verleend om de sloten toch te kunnen verbreden, al zal dat wel pas in het najaar gebeuren omdat de heikikker dan weinig hinder heeft van de werkzaamheden.

Tijdige afronding: bestemmingsplan en gemeentelijke herindeling

Het bestemmingsplan is onlangs vastgesteld, vertelt Liesbeth van Rijnsbergen van adviesburo R.I.E.T. “Er zat nog wel wat tijdsdruk achter. De hockeyclub zocht een nieuwe plek omdat op de oude locatie een nieuwbouwwijk komt. De hockeyers zijn nu tijdelijk in het oude clubgebouw van de voetbalvereniging getrokken. Daarnaast is Leerdam door een gemeentelijke herindeling onlangs van de provincie Zuid-Holland naar Utrecht gegaan. We wilden daarvóór de bestemmingswijziging afronden, want anders moet je ineens met nieuwe mensen schakelen, die soms net weer een andere visie hebben. Voor je het weet kun je opnieuw beginnen.”

Met Kubiek is het gelukt om het bestemmingsplan op tijd rond te krijgen. R.I.E.T. koos voor Kubiek “omdat ze niet al te groot zijn, net als wij”, aldus Van Rijnsbergen. “Dan kun je sneller schakelen: je kunt dingen een-op-een regelen en hebt geen last van ingewikkelde hiërarchische structuren binnen de organisatie.” De samenwerking beviel zo goed dat Kubiek inmiddels bij een aantal andere projecten van R.I.E.T is betrokken. “Wij hebben de specifieke planologische kennis niet in huis en Kubiek heeft het gewoon goed gedaan. Het is precies gelopen zoals we wilden.”

Bekijk het bijbehorende project

Omgevingplanwijziging – Sportpark Glaspark Leerdam – Leerdam

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Van idee tot vergunning: monumentale boerderij Runnenburg in Bunnik

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging
  • Locatieanalyse
  • Principeverzoek

Erf-upgrade: van rommelig naar luxe wonen met boomgaard

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging

133 betaalbare huurwoningen in voormalige kantoren in Amsterdam

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging