vrijdag, 08 januari 2021
Geschreven door
Gepubliceerd in Projectenoverzicht
Getagged onder

Voor een melkveehouder in Vuren schreef Kubiek een wijzigingsplan, waardoor het mogelijk werd om een aantal grienden om te zetten in grasland en een stuk agrarische grond in de directe omgeving juist een natuurfunctie te geven.

De melkveehouderij beschikt niet alleen over weilanden, maar ook over grienden en bossen. Een aantal van die grienden lagen tot voor kort vlak achter de boerderij. De eigenaar van de boerderij wilde de vegetatie op de drie percelen het liefst kappen, het terrein egaliseren en er gras zaaien, zodat hij de gronden zou kunnen gebruiken voor de weidegang. Hij was graag bereid om het verlies van dat stukje natuur te compenseren door elders op zijn land nieuwe natuur aan te leggen. Een perceel aan de rand van Heukelom leek daarvoor een geschikte plek, omdat de natuur daar mooi zouden aansluiten op het omliggende landschap.  

De gemeente West Betuwe stond positief tegenover de plannen, maar vroeg wel om een flora- en faunaonderzoek. Ook stelde de gemeente als voorwaarde dat het nieuwe stuk natuur minstens zo groot zou worden als de grienden die zouden verdwijnen.

De quickscan flora en fauna die de eigenaar van het melkveebedrijf al had laten maken voldeed niet aan de eisen van de gemeente. Om de wijziging toch mogelijk te maken schakelde de melkveehouder vervolgens Kubiek Ruimtelijke Plannen in. Diriël van Kubiek kwam naar Vuren om de situatie met eigen ogen te bekijken, samen met een medewerker van Ecoresult, een bureau waar Kubiek vaak mee samenwerkt. Ecoresult leverde een nieuwe quickscan aan.

Er werd ook goed nagedacht over de landschappelijke inpassing van het nieuw aan te leggen bosplantsoen. Kubiek overlegde hiervoor met de gemeente en de omgevingsdienst. Uiteindelijk werd vastgelegd dat de randbeplanting van het nieuwe natuurgebied zal bestaan uit knotwilgen. Daarbinnen zullen onder meer hazelaars, veldesdoorn, meidoorns, inlandse eiken en essen worden aangeplant. Ook komen er een aantal paden voor beheer en onderhoud, en wordt er waar mogelijk een doorkijkje naar Heukelum gerealiseerd. Inmiddels is de gemeente akkoord met het plan, vertelt de opdrachtgever desgevraagd. “In 2021 zal de nieuw te realiseren natuur worden aangelegd.”

Zo komt er aan de rand van Heukelom een mooi stuk natuur bij, ligt de boerderij er weer netjes bij en krijgen de koeien alle ruimte. “Wij wilden zelf natuurlijk ook geen kaalslag”, aldus de melkveehouder. “Het is mooi dat natuur en exploitatie op deze manier in evenwicht kunnen blijven.”

De opdrachtgever kijkt tevreden terug op de samenwerking met Kubiek. “Als ik in de toekomst opnieuw te maken krijg met een plan waarvoor een bestemmingswijziging nodig is, zou ik absoluut weer met Kubiek in zee gaan. Doordat het niet zo’n groot bureau is, zijn de lijnen kort. Ik vind het persoonlijk ook fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. Met Kubiek heb je een partij in huis die flexibel is en constructief meedenkt met de overheden. Als je op zo’n manier opereert, is er uiteindelijk veel mogelijk.”

Geschreven door
Gepubliceerd in Projectenoverzicht
Getagged onder

Of Kubiek een ruimtelijke onderbouwing kon aanleveren voor een zonneveld in Hilvarenbeek. Klein detail: de aanvraag moest al binnen een paar weken ingediend zijn. Kubiek ging voortvarend aan de slag en wist in samenwerking met Ecoresult en Maris landschapsarchitectuur een haalbaar en duurzaam plan neer te zetten.

De opdrachtgever, een ontwikkelaar van zonneparken, benaderde Kubiek Ruimtelijke Plannen begin juli omdat hij mogelijkheden zag voor een zonneveld op een perceel aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. Om dit jaar nog enige kans te maken, moesten aanvragen vóór 1 augustus aangeleverd worden bij de gemeente. Een hele uitdaging, maar Kubiek zet zich graag in voor duurzame ruimtelijke plannen en pakte de handschoen op. Er moest voor de deadline niet alleen een ruimtelijke onderbouwing en een m.e.r-beoordeling op tafel komen, het beleid van de gemeente vroeg ook om een inpassingsplan en een zogeheten quickscan flora en fauna.

Inpassingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en de vormvrije m.e.r.-beoordeling schreef Diriël van Lienden van Kubiek. Voor het inpassingsplan schakelde ze Maris landschapsarchitectuur in. “We stellen wel vaker inpassingsplannen op voor Kubiek”, vertelt Cees Maris van het bureau. “En als wij bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing nodig hebben, weten we Kubiek te vinden. We vullen elkaar goed aan.”

Voor het project in Hilvarenbeek bracht zijn bureau eerst het eigene van de locatie in kaart. “Zo doen we dat bij vrijwel elk plan. We gaan dan na hoe de natuur en de mens het landschap door de jaren heen hebben gevormd. Vervolgens kijken we welke ingrediënten daarvan een plek kunnen krijgen bij een nieuwe ontwikkeling.”

In het geval van een zonneveld wordt ook geprobeerd om de panelen zo goed mogelijk te ‘verpakken’, aldus Maris. “Het is belangrijk dat je zo’n akker niet tot de rand vol legt met zonnepanelen, maar aan de randen bijvoorbeeld houtwallen aan te leggen en bomen aan te planten. Het mooie is dat die nieuwe hakhoutwallen en boomgroepen ook echt iets toevoegen aan het landschap. Door een bloemrijk grasveld en bijenkasten in het plan op te nemen, kun je er echt voor zorgen dat de natuur een impuls krijgt.”

Quickscan flora en fauna

Dat het zonneveld in Hilvarenbeek geen schadelijke gevolgen zou hebben voor de natuur, moest nog wel onderbouwd worden met een flora- en faunaonderzoek. Daarvoor benaderde Diriël Ecoresult, een bureau dat regelmatig wordt ingeschakeld door Kubiek. “We werken al jarenlang heel goed samen met Kubiek”, vertelt Anton van Meurs van Ecoresult. “Elke week gaan er wel een of twee rapporten die kant op. De samenwerking is naar volle tevredenheid. Natuurlijk geven we wel eens een advies dat Kubiek niet goed uitkomt, bijvoorbeeld omdat het vertraging oplevert of om een extra inspanning vraagt. Maar wij kijken puur wat er wettelijk gezien mogelijk is, en dat wordt echt gewaardeerd.”

In dit geval was er na de quickscan geen reden voor verder onderzoek. “Er liggen in de nabije omgeving geen beschermde natuurgebieden. Het ging hier bovendien om een akker in vrij open gebied, zonder watergang of robuuste bomenrijen. Daar verwacht je niet zo veel beschermde flora en fauna. We gaan altijd nog wel zelf in het plangebied kijken, maar dat leverde in dit geval ook geen nieuwe inzichten op.”

Er is nog wel eens kritiek op de ontwikkeling van dit soort zonnevelden. Onterecht, vindt Van Meurs. “Zeker in dit geval. In het inpassingsplan wordt een aanzienlijk deel van het perceel opengelaten, waardoor er meer juist ruimte komt voor planten en kleine dieren. Qua ecologie zie ik veel liever zo’n goed ingepast zonnepanelenveld dan een maïsveld.”

Volgende ronde

De conclusies van Ecoresult kwamen binnen twee weken binnen en Maris kon op korte termijn al voor een eerste schets van het inpassingsplan zorgen. Zo kon Kubiek de aanvraag na een paar hectische weken op tijd indienen. De inspanningen van alle betrokken partijen werden beloond: het plan voor een zonneveld aan de Ambrosiusweg mocht door naar de volgende ronde en kon verder uitgewerkt worden.

 
 
 

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk