maandag, 07 november 2016

Vinkeveen - Bestemmingsplan ecologische verbindingszone

In opdracht van Programmabureau Utrecht-West schreef Kubiek een ruimtelijke onderbouwing. Doel van de ontwikkeling is natuurgebieden met elkaar verbinden zodat dieren van het ene naar het andere gebied kunnen trekken. De aanleg van dit soort verbindingszones heeft soms heel wat voeten in de aarde. Als er dan een deskundig extern bureau naar kijkt, geeft dat vertrouwen bij de gemeente.


Het zogeheten Natuurnetwerk Nederland moet in de toekomst verschillende grote natuurgebieden met elkaar verbinden. Programmabureau Utrecht-West organiseert in opdracht van de provincie Utrecht de inrichting van het platteland van het westelijke deel van de provincie, en is in die hoedanigheid ook betrokken bij het aanleggen van het natuurnetwerk.
Onderdeel daarvan is de ecologische verbindingszone die bij Vinkeveen tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vechtstreek moet komen. Om dat mogelijk te maken moest een aaneenschakeling van percelen die de bestemming agrarisch hadden een natuurbestemming krijgen, zodat er een soort kralensnoer van natuurgebiedjes ontstaat dat grotere natuurgebieden met elkaar verbindt.
De procedure van de bestemmingsplanswijziging die bij de gemeente Ronde Venen in gang werd gezet, is inmiddels afgerond. Kubiek Ruimtelijke Plannen zorgde in opdracht van projectleider Johan van Dijk van Programmabureau Utrecht-West voor de ruimtelijke onderbouwing, die de wijziging van het bestemmingsplan mogelijk maakte. “Dit soort dingen doen we zelf niet; dat is ons te specialistisch”, aldus Van Dijk. Het werk van Kubiek heeft ruimschoots aan de wensen voldaan. “Ze hebben kwaliteit geleverd en hielden zich goed aan de afspraken. De gemeente vroeg verschillende keren om aanvullende informatie, maar ook daar werd vanuit Kubiek telkens correct en snel op gereageerd.”
Een wijziging van de bestemming kan tot gevolg hebben dat de waarde van omliggende gronden of panden vermindert, waardoor de gemeente eventuele planschade aan eigenaren moet vergoeden. Hoewel de provincie Utrecht inschatte dat er in dit geval geen sprake zou zijn van planschade, vroeg de gemeente wel om een risicoanalyse voor planschade. Anita van Oosterwyck schakelde Kubiek in. “Mijn collega had goede ervaringen met de mensen van Kubiek”, verklaart ze. “Het was ook een voordeel dat zij de ruimtelijke onderbouwing al hadden geschreven. Op die kennis konden ze voortbouwen.”
Ze is heel tevreden over de inzet van de mensen van Kubiek. “Er zat best wel tijdsdruk op, maar het is hen gelukt om alles op tijd af te ronden.” Uit de analyse kwam zoals verwacht naar voren dat er geen risico’s waren op planschade. Toch is Van Oosterwyck blij dat Kubiek de risicoanalyse heeft uitgevoerd. “De gemeente stelt het erg op prijs als je een extern bureau inschakelt. Als er experts naar hebben gekeken, geeft dat vertrouwen.”

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk