dinsdag, 02 februari 2016

Schiedam - Bestemmingsplan herontwikkeling Wetenschappersbuurt

Woningcorporatie Woonplus en gemeente Schiedam willen de Wetenschappersbuurt in Schiedam herbestemmen. De 371 verouderde, veelal gestapelde woningen, zullen plaatsmaken voor 181, voornamelijk grondgebonden woningen.

Het was de taak van Kubiek om te inventariseren of de herstructurering van de Wetenschappersbuurt aansluit bij de ambities van de gemeente. De herstructurering heeft invloed op de aanwezige groenstroken, privétuinen en op de dieren en planten in het gebied. Daarom heeft Kubiek de zogenaamde ‘quick scan flora en fauna’ laten uitvoeren door adviesbureau Ecoresult. Hieruit bleek onder andere, dat het van belang is om voorafgaande van de sloop speciale nestkasten te plaatsen, ten behoeve van de huismussen die in het gebied aanwezig zijn.

Vanwege het aanwezige industriegebied en de nabijgelegen spoorlijn Rotterdam-Delft, heeft Kubiek een akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidshinder uitgevoerd. Ook heeft Kubiek een adviserende rol gehad met betrekking tot het Voorkeursrecht in het plangebied, waarbij de gemeente het eerste recht van koop heeft bij verkoop van een woning.

Als het onderzoek afgerond zal zijn, wordt het bestemmingsplan bij de gemeente ter inzage gelegd. Indien er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden kan de herontwikkeling van de Wetenschappersbuurt beginnen.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk