dinsdag, 19 februari 2019

Scherpenzeel - Bestemmings- plan voor een nieuwe Kerk

De hersteld hervormde gemeente van Scherpenzeel komt al jaren samen in een schoolgebouw. Maar volgend jaar hopen ze aan de Pluimenweg een eigen kerkgebouw in gebruik nemen. “Zo’n partij als Kubiek heb je eigenlijk wel nodig om het bestemmingsplan Raad van State-proof te maken”, aldus Willem Hendrik Berkhof van de kerkvoogdij.

Sinds het ontstaan van de kerk in 2004 hield de hersteld hervormde gemeente van Scherpenzeel en Renswoude kerkdiensten in een schoolgebouw in het Gelderse Scherpenzeel. Doordeweekse activiteiten moesten noodgedwongen op andere plekken in het dorp worden georganiseerd.

Een leegstaand bedrijfspand aan de Pluimenweg leek in 2015 geschikt om, na bouwkundige aanpassingen, als kerk te kunnen dienen. De gemeente Scherpenzeel stond positief tegenover de plannen en wilde wel meewerken aan een bestemmingsplanprocedure. Het bestemmingsplan moest namelijk gewijzigd worden: het gaat om een locatie op een klein bedrijventerrein, waar voornamelijk mensen wonen met een bedrijf aan huis. Een kerk heeft een maatschappelijke functie en paste daarmee niet in het bestemmingsplan.

Omdat enkele buurtbewoners zich vanaf het begin al tegen de plannen verzetten en zeiden dat ze naar de Raad van State zouden gaan, wilde de kerkvoogdij graag een ontwerpbestemmingsplan dat “Raad van State-proof” zou zijn. De kerkvoogdij vroeg daarom aan Kubiek Ruimtelijke Plannen om het bestemmingsplan te schrijven en juridisch goed te onderbouwen waarom de locatie aan de Pluimenweg ook geschikt is voor een kerk.

Kubiek droeg onder meer aan dat het gebouw ook na aanpassing qua hoogte en architectuur goed in de omgeving zou passen. Daarnaast staat het huidige pand inmiddels al meer dan twee jaar leeg en biedt de komst van een kerk een mooie oplossing voor leegstand. Bovendien past een kerk milieutechnisch goed op een kleinschalig bedrijventerrein. Beide vallen qua milieuhinder in categorie 2.

De verwachte parkeerhinder was nog wel een heet hangijzer. Vooral daar maakten buurtbewoners zich grote zorgen over. Het eigen terrein van de kerk zou niet groot genoeg zijn om alle auto’s tijdens de zondagse diensten te herbergen. Een aantal omwonenden wilden best hun bedrijfsperceel beschikbaar stellen als aanvullende parkeerplaats. Maar ze waren niet bereid om een zogenoemd kettingbeding te tekenen –zoals de gemeente Scherpenzeel wilde– waarmee hun grond zelfs na eventuele verkoop beschikbaar zou moeten blijven als parkeerterrein. Kubiek wist uiteindelijk de impasse te doorbreken door een passage in het bestemmingsplan op te nemen die de verantwoordelijkheid om voldoende parkeerruimte te vinden niet bij de burgerlijke gemeente of bij bereidwillige omwonenden legt, maar bij de kerk zelf.

Toen het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lagen, reageerde beide keren een advocaat namens enkele buurtbewoners. Kubiek adviseerde de gemeente bij de beantwoording van de bezwaren. De omwonenden maakten uiteindelijk geen gebruik van de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat was een opluchting voor de hersteld hervormde gemeente, die eigenlijk al op zo’n procedure gerekend had. “Dan waren we zo weer een jaar verder geweest”, aldus Willem Hendrik Berkhof van de kerkvoogdij. “Je weet natuurlijk nooit hoe het gegaan zou zijn als we Kubiek niet hadden ingeschakeld, maar we zijn wel heel blij dat er geen beroep is ingesteld. Wellicht zagen de buurtbewoners er toch geen brood in doordat het plan zo goed onderbouwd was.”

Inmiddels liggen de plannen bij de architect, vertelt hij. “Van ’t voorjaar hopen we te kunnen beginnen met bouwen. We doen veel met vrijwilligers, dus het zal wel even duren voor het klaar is. In 2019 verwachten we in het pand te kunnen.”

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk