dinsdag, 02 februari 2016

Putte - Bestemmingsplan recreatiecentrum Hazeduinen

De eigenaar van het recreatiecentrum Hazeduinen in Putte wil het vakantiepark uitbreiden met achttien chalets. Het terrein waar de achttien nieuwe chalets moeten komen is nu nog een stuk bos, waar reeën, verschillende muissoorten, een eekhoorn, egels en allerlei vogels foerageren. Het bouwen is in strijd met het huidige bestemmingsplan van het plangebied en zou kunnen zorgen dat de Flora- en faunawet wordt overtreden.

In opdracht van chaletbouwer Huis in de tuin, heeft Kubiek het nodige onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden in het plangebied. Het onderzoek was gericht op de milieueffecten die de bouw heeft op het bosgebied. Omdat sinds 2003 in de toelichting van het ruimtelijke plan ook aandacht besteedt moet worden aan de waterhuishouding in de zogenoemde waterparagraaf, heeft Kubiek de gevolgen voor de waterhuishouding onderzocht.

In het kader van de Flora en fauna wet is een zogeheten ‘natuurtoets beschermde soorten en natuurgebieden’ uitgevoerd. Dit moet voorkomen dat wet- en regelgeving over flora, fauna en natuurgebieden worden overtreden. Vanuit dit onderzoek heeft kubiek een aantal aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden, zoals het plaatsen van vogelnestkasten en verblijfplaatsen voor vleermuizen in de spouwmuren.

Met de kennis over het plangebied is een gedegen bestemmingsplan gemaakt Huis in de tuin heeft in aansluiting hierop Kubiek gevraagd om een inrichtingsplan te maken dat rekening houdt met mogelijkheden voor ontsluiting en parkeren, natuurwaarden, archeologische waarden en het recreatief beleid van de gemeente.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Kubiek heeft bij drie kantoorgebouwen getransformeerd naar 133 nieuwe woningen. Benieuwd naar de bijdrage van Kubie… https://t.co/scGOTcT2lU

De afsluiting van de miniserie over ons stedenbouwkundige werk had u nog van ons te goed. Lees in deze blog hoe het… https://t.co/wGdv3r2QLe
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk