Blog

Het insider nieuws op ruimtelijk gebied.

donderdag, 26 juni 2014

Snippergroen kopen of laten verjaren?

Wanneer een onroerend goed bepaalde tijd in bezit is bij iemand anders dan de eige­naar, gaat onder omstandigheden het eigendom over naar de bezitter.

Een particulier kocht en­kele jaren geleden een huis met een garage. De garage grenst aan een groenstrook van de gemeente. Door om­standigheden was er een pad aangelegd naast de garage, waarlangs de huiseigenaar “achterom” kan. Dit pad be­staat al meer dan 20 jaar. De particulier heeft de gemeen­te diverse keren gevraagd of hij de strook grond waar­op het pad ligt van de ge­meente zou kunnen kopen, maar zonder reactie.

Kubiek onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van verjaring. Dat zou het ge­val zijn, ware het niet dat de particulier door zijn verzoe­ken bij de gemeente tot ver­koop/aankoop, het eigen­domsrecht van de gemeente heeft erkend. Vervolgens is er bij de gemeente op aan­gedrongen nu eindelijk een besluit hierover te nemen. Dat is “onderweg”.

Laatste berichten

Laatste tweets


Diriel van Lienden en Jan Polinder @JPolinder van harte welkom als nieuwe collega's bij Kubiek Ruimtelijke Plannen !

Presentatie aan gemeenten @gemharderwijk @gemoldebroek @gem_Elburg Putten en Nijkerk na gunning van de raamovereenk… https://t.co/uCrMiMhPQ2
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01