Blog

Het insider nieuws op ruimtelijk gebied.

Geschreven door
Gepubliceerd in RO Stedelijk gebied
Je gaat in een nieuwbouwhuis wonen met de verwachting dat er binnenkort in de buurt een park wordt aangelegd. Maar dan zijn de plannen ineens gewijzigd en lijkt er van de groenvoorzieningen weinig over te blijven. Bewoners in Rotterdam kregen ermee te maken en schakelden Kubiek Ruimtelijke Plannen in. Inmiddels heeft de gemeente hen toch betrokken bij de inrichting van het groene hart van hun wijk.

De verouderde wijk uit de jaren 50 wordt in verschillende fases opnieuw ingericht. Het deel van de wijk dat het eerst gereed was, is al bewoond. De bewoners hebben hun ruime huis destijds gekocht met de toezegging dat in de rest van de wijk veel groen zal komen. In de loop van de jaren zijn de plannen echter verschillende keren aangepast. De inspraakmogelijkheden voor omwonenden waren daarbij zeer beperkt. Ze voelden zich niet gehoord met hun bezwaren.

Niet alleen het gebrek aan groen was voor hen een probleem. Er zouden ook een aantal tijdelijke parkeerplaatsen verdwijnen, met een grotere de parkeerdruk op de omliggende straten tot gevolg. De aangepaste plannen voldeden daarmee niet meer aan bij de door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden en aan de wijzigingsregels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De omwonenden waren onaangenaam verrast dat daarvan was afgeweken.

Om inzicht te krijgen in de gang van zaken en de gevolgde procedures diende Kubiek in opdracht van de omwonenden een zienswijze in bij de gemeente. De gemeente ging daarop met de betrokken ontwikkelaars en de bewoners om tafel en zegde toe om de omwonenden meer te betrekken bij de inrichting van het groene hart van hun wijk. Ook kwam er extra parkeerruimte. Na jaren hebben de bewoners eindelijk het idee dat er naar hen geluisterd wordt.
Geschreven door
Gepubliceerd in RO Stedelijk gebied
rijtjeswoning bezwaarschrift

Conflicten over nieuwbouwprojecten kunnen vaak in goed overleg opgelost worden. Maar soms lukt dat niet en is het nodig om gelijk te halen bij de rechter. Na tussenkomst van Kubiek Ruimtelijke Plannen koos een ontwikkelaar van rijtjeshuizen in Den Haag er uiteindelijk voor om zijn plannen aan te passen.

De bewoners van vrijstaande woningen waren onaangenaam verrast toen ze hoorden van de nieuwbouwplannen in hun straat. Er zouden elf rijtjeshuizen komen, terwijl de gemeente bij de presentatie van het bestemmingsplan de indruk had gewekt dat de wijk ruim opgezet zou worden. Bovendien liet het bestemmingsplan de bouw van rijtjeshuizen niet toe.

Met de komst van rijwoningen zou de straat drukker worden. Ook zou het karakter van de wijk veranderen, waardoor de huizen van omwonenden mogelijk in waarde zouden dalen. Daarnaast vreesden ze voor een tekort aan parkeerruimte. Het plan ging uit van een beperkt aantal parkeerplaatsen en de gemeente rekende erop dat toekomstige bewoners hun auto op eigen terrein zouden parkeren. Wanneer zij dat terrein echter zouden gebruiken voor opslag of tuin, zou de parkeerdruk in de straat alleen nog maar toenemen.

Omwonenden schakelden Kubiek Ruimtelijke Plannen in omdat ze vermoedden dat de omgevingsvergunning niet verstrekt had mogen worden. Kubiek was het, na zorgvuldige bestudering van het bestemmingsplan, met hen eens en diende namens de omwonenden een zienswijze in bij de gemeente. Die stelde echter dat de plannen wel degelijk in het bestemmingsplan pasten. Daarop tekende Kubiek beroep aan bij de rechter.

Met een rechtszaak in het vooruitzicht, zag de projectontwikkelaar in dat het verstandiger was om de bouwplannen in deze vorm niet door te zetten. Hij kwam met de omwonenden overeen dat er acht twee-onder-een-kapwoningen op het plangebied komen in plaats van de geplande elf rijtjeshuizen. Daarnaast is in een overeenkomst met ontwikkelaar, gemeente en koper vastgelegd dat elk huishouden een parkeerplaats op eigen terrein in stand moet houden. Ook komen er nog vier tot zes openbare parkeerplaatsen.

Nu deze overeenkomst is gesloten, heeft Kubiek het bezwaarschrift ingetrokken. Het project voldoet aan het bestemmingsplan en de omwonenden kunnen opgelucht ademhalen.

Laatste berichten

Laatste tweets


Diriel van Lienden en Jan Polinder @JPolinder van harte welkom als nieuwe collega's bij Kubiek Ruimtelijke Plannen !

Presentatie aan gemeenten @gemharderwijk @gemoldebroek @gem_Elburg Putten en Nijkerk na gunning van de raamovereenk… https://t.co/uCrMiMhPQ2
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01