Blog

Het insider nieuws op ruimtelijk gebied.

Geschreven door
Gepubliceerd in RO Algemeen
Nu kijken ze nog uit op de landerijen, straks zitten ze tegen taluds en geluidsschermen aan te kijken. Een echtpaar uit Roswinkel (gemeente Emmen) is niet blij met de plannen voor een ongelijkvloerse kruising vlak naast hun huis en schakelde Kubiek Ruimtelijke Plannen in.

De doorstroming op de provinciale weg N391, tussen Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen, moet beter. Als onderdeel daarvan wil de gemeente Emmen een rotonde bij Roswinkel vervangen door een ongelijkvloerse kruising, compleet met afritten, twee kleine rotondes en geluidsschermen. Omwonenden zijn niet blij met de plannen. Ze verliezen straks hun vrije uitzicht.

Er leven bovendien nog veel vragen. Door de doorstroming op de N391 te verbeteren, wil de provincie de regio economisch aantrekkelijker maken. Maar betekent dat ook niet dat de verkeersdruk straks groter wordt? Bovendien, als alles klaar is, zal de maximumsnelheid omhoog gaan van 80 naar 100 km/u. Wat betekent dat alles voor de luchtvervuiling en de geluidsoverlast?

Al met al hebben de omwonenden een hard hoofd in de plannen. Ze zitten uiteraard niet te wachten op stank, lawaai en belemmering van hun uitzicht. Maar ze vrezen ook dat hun huis in waarde zal dalen door de komst van de ongelijkvloerse kruising; ze kunnen minder geld voor hun woning vragen als ze die in de toekomst zouden willen verkopen.

Kubiek diende bij de gemeente Emmen een zienswijze in namens een echtpaar dat op nog geen 40 meter afstand van het plangebied woont. Daarin worden alle bezwaren tegen de komst van de ongelijkvloerse kruising duidelijk op een rijtje gezet. In reactie daarop heeft de gemeente laten weten dat de plannen – met enkele aanpassingen – wel doorgaan. De omwonenden krijgen echter de mogelijkheid om een planschadeverzoek in te dienen.

De planschaderegeling houdt in dat de eigenaar – of Kubiek namens hem – een verzoek kan indienen voor tegemoetkoming in de schade die hij lijdt door de waardevermindering van zijn woning. Vervolgens komt een onafhankelijk adviseur van een planschadeadviesbureau langs om een inschatting te maken van de hoogte van de geleden schade.

Mocht het advies dat hij uitbrengt en het besluit van de gemeente Emmen onbevredigend zijn, dan kan de eigenaar nog in bezwaar en beroep gaan. Niet alleen bij het indienen van een planschadeverzoek kan Kubiek helpen, ook in de afwikkeling van de verdere procedure komt de expertise van de medewerkers van Kubiek goed van pas.
Geschreven door
Gepubliceerd in RO Algemeen

De eigenaar van een perceel in Maurik wil een viskwekerij veranderen in een natuurgebied om daar vervolgens ook een nieuwe woning te bouwen. Bij het leegvissen van de vijvers werd de beschermde bittervoorn gevangen. Dit leverde extra maatwerk op voor de bescherming van natuurwaarden en ook extra overleg met overheden om procedures te versnellen voor een aanlegvergunning. Het dichtslibben van de vijvers leverde namelijk een bedreiging voor het voortbestaan van de bittervoorn. Partijen werkten goed samen.

In de aanpak van Kubiek was ook aandacht voor de beheersing van risico’s. In deze eerste fase is een eigen natuurgebied gerealiseerd met uitzicht over het karakteristieke open komgebied. Dit is tevens ook de uitdaging voor de tweede fase; de situering van het nieuwe huis en de schuur waarbij voldoende ruimte overblijft voor het uitzicht van de buren en het uitzicht over het open komgebied vanaf de openbare weg.

Kubiek Ruimtelijke Plannen zorgt voor de aanlegvergunning van het natuurgebied, een constructieve samenwerking met overheden en de ruimtelijke onderbouwing voor het nieuwe huis en de nieuwe schuur.

Laatste berichten

Laatste tweets


Diriel van Lienden en Jan Polinder @JPolinder van harte welkom als nieuwe collega's bij Kubiek Ruimtelijke Plannen !

Presentatie aan gemeenten @gemharderwijk @gemoldebroek @gem_Elburg Putten en Nijkerk na gunning van de raamovereenk… https://t.co/uCrMiMhPQ2
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01