20 december 2023

Juridische stappen: Omwonenden toch betrokken bij gewijzigde bouwplannen

20 december 2023

Juridische stappen: Omwonenden toch betrokken bij gewijzigde bouwplannen

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Rex Den Heijer
Rex den Heijer
Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

Juridische stappen: Omwonenden toch betrokken bij gewijzigde bouwplannen

Je gaat in een nieuwbouwhuis wonen met de verwachting dat er binnenkort in de buurt een park wordt aangelegd. Maar dan zijn de plannen ineens gewijzigd en lijkt er van de groenvoorzieningen weinig over te blijven.
Bewoners in Rotterdam kregen ermee te maken en schakelden Kubiek Ruimtelijke Plannen in. Inmiddels heeft de gemeente hen toch betrokken bij de inrichting van het groene hart van hun wijk.

De verouderde wijk uit de jaren 50 wordt in verschillende fases opnieuw ingericht. Het deel van de wijk dat het eerst gereed was, is al bewoond. De bewoners hebben hun ruime huis destijds gekocht met de toezegging dat in de rest van de wijk veel groen zal komen. In de loop van de jaren zijn de plannen echter verschillende keren aangepast. De inspraakmogelijkheden voor omwonenden waren daarbij zeer beperkt. Ze voelden zich niet gehoord met hun bezwaren.

Niet alleen het gebrek aan groen was voor hen een probleem. Er zouden ook een aantal tijdelijke parkeerplaatsen verdwijnen, met een grotere de parkeerdruk op de omliggende straten tot gevolg. De aangepaste plannen voldeden daarmee niet meer aan bij de door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden en aan de wijzigingsregels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De omwonenden waren onaangenaam verrast dat daarvan was afgeweken.

Om inzicht te krijgen in de gang van zaken en de gevolgde procedures diende Kubiek in opdracht van de omwonenden een zienswijze in bij de gemeente. De gemeente ging daarop met de betrokken ontwikkelaars en de bewoners om tafel en zegde toe om de omwonenden meer te betrekken bij de inrichting van het groene hart van hun wijk. Ook kwam er extra parkeerruimte. Na jaren hebben de bewoners eindelijk het idee dat er naar hen geluisterd wordt.

Zienswijze – groenvoorziening - Rotterdam
Bekijk het bijbehorende project

Zienswijze – groenvoorziening – Rotterdam

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Een groene herontwikkeling: één met de omgeving

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging
  • Zienswijze
zienswijze emmen

Uitzichtgevecht: Kubiek verdedigt omwonenden

  • Project
  • Nadeelcompensatie
  • Zienswijze