10 september 2021

Groen licht voor wonen en recreatie aan het water

Omgevingsplanwijziging - Kopse Waard - Elburg
10 september 2021

Groen licht voor wonen en recreatie aan het water

Omgevingsplanwijziging - Kopse Waard - Elburg

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Rex Den Heijer
Rex den Heijer
Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Elburg het bestemmingsplan Kopse Waard vastgesteld. Het project heeft door een procedure bij de Raad van State enige vertraging opgelopen maar is nu onherroepelijk. De bouw van de woningen en inrichting van het recreatiegebied kan starten.

Het plan betreft een herontwikkeling tot wonen en recreatie aan het water: realisatie van vijf vrije kavels aan het water, het verplaatsen en reconstrueren van de bestaande botenhelling, herinrichten van het parkeerterrein en realiseren van een toiletvoorziening. Het plangebied wordt ontwikkeld tot een prachtige plek waar mensen lekker kunnen varen, vissen, pootjebaden of zonnebaden.

Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft het bestemmingsplan in nauwe samenwerking met de gemeente Elburg opgesteld en geadviseerd voor de vaststelling in de gemeenteraad. Ook de uitvoering van de bijbehorende onderzoeken naar omgevingsfactoren zijn door Kubiek verzorgd (o.a. flora en fauna, water, geur, geluid, bodem, verkeer en parkeren, hinder bedrijvigheid en maatschappelijke uitvoerbaarheid).

Gemeente Elburg en Kubiek kijken terug op een fijne samenwerking en kijken alvast uit naar de realisatie van de plannen.

Omgevingsplanwijziging - Kopse Waard - Elburg
Bekijk het bijbehorende project

Omgevingsplanwijziging – Kopse Waard – Elburg

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Van idee tot vergunning: monumentale boerderij Runnenburg in Bunnik

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging
  • Locatieanalyse
  • Principeverzoek

Erf-upgrade: van rommelig naar luxe wonen met boomgaard

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging

133 betaalbare huurwoningen in voormalige kantoren in Amsterdam

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging