19 december 2023

Een groene herontwikkeling: één met de omgeving

19 december 2023

Een groene herontwikkeling: één met de omgeving

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Diriel van Lienden Kubiek
Diriël van Lienden
Adviseur Ruimtelijke Ordening

Algemeen

Een groene herontwikkeling: één met de omgeving

Kubiek heeft geholpen bij de landschappelijke inpassing van een perceel met vervallen huizen, gelegen aan de bosrand en een akker. Kubiek werd ingeschakeld om een bestemmingsplan en landschappelijke inpassing op te stellen. Met behulp van de vereiste onderzoeken werd aangetoond dat het nieuwe huis voldoet aan de omgevingsaspecten. Het bijzondere aan dit project was de landschappelijke inpassing de, inclusief een overgangszone van tuin naar natuur, werd ontworpen. Het resultaat is een plan dat rekening houdt met de natuurlijke omgeving.

Herontwikkeling van het perceel

“’Hoe ik Kubiek in drie woorden zou omschrijven?’’ Vraagt Robert. ‘’Mijn drie woorden voor Kubiek zijn kundig, adviserend en creatief.”

Na het eerste contact met Robert gaat Diriël meteen aan de slag met de vereiste onderzoeken die nodig zijn voor de bestemmingsplanprocedure. Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk om uiteindelijk een bouwvergunning te kunnen krijgen. Voordat er overgegaan kan worden tot sloop en bouw, moet aangetoond worden dat het perceel voldoet aan alle vereisten die vanuit de gemeente worden gesteld. Daarom wordt er een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In dit plan wordt onder andere vastgelegd dat er een overgangszone van tuin naar natuur moet worden gecreëerd. Op deze manier kan Robert zijn langverwachte droomhuis en tuin realiseren, terwijl hij tegelijkertijd iets teruggeeft aan de natuur.

Zienswijze van de omliggende percelen

Tijdens het planproces diende één van de omwonenden een zienswijze in. Het bouwvlak van de toekomstige woning lag in het zicht van de omwonenden. Het bouwvlak werd naar achter geschoven, zodat het uitzicht van de buren niet meer werd belemmerd. Door de nauwe samenwerking tussen de initiatiefnemer en de gemeente kon het plan snel worden aangepast. Dankzij deze wijziging werd er geen beroep aangetekend tegen het plan en kan de initiatiefnemer ongehinderd verder met zijn project. Het resultaat is een plan dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen en dat wordt ingepast in het landschap en de natuur. Initiatiefnemer heeft uiteindelijk besloten om niet zelf op het perceel te gaan wonen. Daardoor staat het perceel nu te koop.

Omgevingsplanwijziging – Rijksstraatweg 4b - Leersum
Bekijk het bijbehorende project

Omgevingsplanwijziging – Rijksstraatweg 4b – Leersum

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Van idee tot vergunning: monumentale boerderij Runnenburg in Bunnik

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging
  • Locatieanalyse
  • Principeverzoek

Erf-upgrade: van rommelig naar luxe wonen met boomgaard

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging

133 betaalbare huurwoningen in voormalige kantoren in Amsterdam

  • Project
  • Omgevingsplanwijziging